De Flevolandse Vogelwacht heeft bezwaar gemaakt tegen de door gedeputeerde Staten van Flevoland verleende ontheffing  voor het doden van knobbelzwanen. Volgens Gedeputeerde Staten zouden de knobbelzwanen in de provincie veel schade veroorzaken. Als de ontheffing doorgaat, mag voor een periode van vijf jaar, in de gehele provincie Flevoland, knobbelzwanen worden gedood, met uitzondering van natuurgebieden.

Knobbelzwanen zwanenpaartje
Foto: Wikimedia Commons

De afgelopen vijf jaar zijn al zo’n 250 knobbelzwanen afgeschoten, terwijl er nauwelijks sprake was van schade. De laatste paar jaar is in Flevoland maar van twee landbouwpercelen schade gemeld, ontstaan door knobbelzwanen. Het aanvraagformulier, op basis waarvan de ontheffing verleend is aan de Faunabeheereenheid Flevoland (Lees: jagers), is nauwelijks ingevuld. Het is een standaardbriefje waarin staat dat knobbelzwanen schade aanrichten en dat dat dus ook wel het geval zal zijn in Flevoland.

Schade beperkt
Afschot is gebonden aan strenge voorwaarden, maar controle hierop is er nauwelijks. De instantie die controleert is dezelfde als de instantie die schiet (lees: de jagers).  In de provincie Groningen mogen knobbelzwanen niet worden afgeschoten, omdat men de schade, ongeveer 8.500 euro op jaarbasis te beperkt vond. Ter vergelijking: in Flevoland bedraagt de schade gemiddeld 1.877 euro per jaar. Dit bedrag kan eenvoudig uit het Faunafonds worden vergoed.

De rechter heeft onlangs in Overijssel een ontheffing opgeschort voor het doden van ganzen, dankzij een aangespannen spoedprocedure door de Vogelbescherming. Helaas waren toen al 5.000 ganzen gedood.

Bezwaarprocedure
Op 24  januari jongstleden is bezwaar ingediend tegen de ontheffing in Flevoland. Helaas kan een bezwaarprocedure wel zes weken duren en al die tijd kan de jacht op knobbelzwanen gewoon doorgaan. De Vogelwacht Flevoland ziet zich daarom genoodzaakt bij de Rechtbank in Utrecht een voorlopige voorziening te vragen, dit is een tijdelijke spoeduitspraak, zodat het afschieten onmiddellijk na de uitspraak wordt opgeschort.

Simon Miske, fractievoorzitter GroenLinks van Flevoland:

“Wij vragen ons af waarom toestemming is gegeven om de knobbelzwanen af te schieten. Dit staat niet in verhouding met schade die deze dieren veroorzaken. Bovendien zijn er effectieve en diervriendelijke alternatieven, zoals het gebruik van lampen, geluidsinstallaties en knalpistolen.”

Bronnen: Vogelwacht FlevolandOmroep FlevolandFlevopost ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.