Wetenschappers hebben in de oorzenuwen van vogels kleine deeltjes ijzer ontdekt. Dit zou de dieren tijdens het vliegen in staat stellen het aardmagnetisch veld te vinden. De onderzoekers geloven dat het ijzer als een kompas fungeert en de vogels helpt naar het noorden of zuiden te navigeren.

Al jaren proberen wetenschappers te achterhalen hoe vogels bij hun migraties gebruik maken van het aardmagnetisch veld. Onderzoekers van het Research Institute of Molecular Pathology in Wenen denken nu het geheim te hebben ontrafeld.

Kraanvogels
Photo credit: Bill Gracey / Foter.com / CC BY-NC-ND

Zij hebben bij elke onderzochte vogel binnen in de haarcellen minuscule korreltjes ijzer aangetroffen. Deze haarcellen zijn bij de meeste dieren belangrijk voor het aanmaken van de vacht en voor het behouden van evenwicht. De onderzoekers ontdekten ook uit dat tijdens het monitoren van de hersenactiviteit van vogels de neuronen in hun oor (waarin het ijzer zich bevindt) actiever reageren als de vogels door een bewegend magnetisch veld worden gehaald.

Aangenomenwordt dat vogels hun interne kompas, ook wel bekend als magnetoceptie, samen met de stand van de zon gebruiken om tijdens hun trek de juiste weg te vinden. Ze behoren tot de diersoorten die jaarlijks de langste migraties afleggen. Veel vogels keren jaar op jaar terug naar dezelfde broedplaats. Sommigen vliegen daarvoor jaarlijks van Scandinavë naar Centraal-Afrika en weer terug.

Er is al eerder onderzoek gedaan naar ijzerdeeltjes bij vogels in relatie tot hun navigatie. De uitkomst daarvan, een verhoogd ijzerniveau in hun snavel, bleek echter onjuist. Het betrof geen ‘echt’ ijzer maar een concentratie van bloedcellen.

Vervolgonderzoek zal uitwijzen hoe het ijzer en de magnetische velden precies functioneren. Volgens Dr. Keays die de studie heeft geleid, is er nog relatief weinig kennis over magnetoceptie.

“We zijn nog ver weg van begrijpen hoe het allemaal werkt; we weten nog steeds niet wat het ijzer nou precies doet.”

Daarom willen de onderzoekers nu verder gaan met hun research naar de ijzerdeeltjes die 2000 maal dunner zijn dan een mensenhaar.

Bron: Telegraph ©PiepVandaag.nl Brechje van Otterdijk