In het Brabantse Son is gisteren op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 170.000 dieren op het bedrijf afgemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vogelgriep in Son: 170.000 vleeskuikens vergast
Vleeskuikens | Foto: Ongehoord

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt geblokkeerd, bemonsterd en de komende dagen intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. Binnen de 3 kilometerzone liggen 8 andere pluimveebedrijven, ook deze worden bemonsterd.

In de 10 kilometerzone liggen nog 27 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Dit betreft alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht. Het is in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels verstoort.

Bron:

1,5 miljoen vogelgriepslachtoffers herdacht voor gebouw Tweede Kamer