In het Gelderse Eefde is op een pluimveebedrijf met leghennen vogelgriep vastgesteld, vermoedelijk een hoog pathogene variant van het virus. Om verspreiding te voorkomen zijn zo’n 6.000 kippen vergast door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vogelgriep in Eefde: 6000 kippen vergast
Vogelgriep in Eefde: 6000 kippen vergast | Foto: publiek domein

In de 3 kilometer-zone rond het besmette bedrijf bevinden zich geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer-zone liggen 14 bedrijven, waarvoor per direct een vervoersverbod geldt voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren, vanaf een locatie met vogels.

Ook geldt het vervoersverbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, evenals andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Verder gelden aanvullende regels voor de jacht: in dit gebied is het onder andere verboden te jagen op eenden, of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
.

.
Op de besmette locatie in Eefde wordt naar gebruik een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen. Het risico dat mensen het vogelgriepvirus verspreiden is aanzienlijk.

Bron:

Karen’s blog: Zoveelste ‘ruiming’ een feit, het roer moet om!

Vogelgriep, ziekte in een verziekte industrie

©AnimalsToday.nl