Nu in China de gezinsinkomens, de stedelijke bevolkingsdichtheid en de voedselconsumptie maar blijven toenemen, loopt het land in toenemende mate op tegen voedselverspilling, schaarste van natuurlijke hulpbronnen en overvolle vuilstortplaatsen. Momenteel wordt jaarlijks voor 200 miljard Yuan ($32 miljard) aan voedsel weggegooid, terwijl 128 miljoen Chinezen beneden de armoedegrens leven en vaak niet over voldoende voedsel kunnen beschikken.

Satellietfoto China - voedselverspilling
Satellietfoto China | Foto: Wikimedia Commons

In november 2012 kwam op het filmfestival van Rome de film “Back to 1942” uit, die gaat over een hongersnood in de centrale provincie Henan gedurende de tweede wereldoorlog. Door deze film laaide de discussie over de “grote hongersnood” weer op, waarbij, door de “Grote Sprong Voorwaarts” (het grote moderniseringsprogramma van Mao Zedong) tussen 1958 en 1965, 45 miljoen mensen ten gevolge van de honger omkwamen. Tot op de dag van vandaag zit deze grote hongersnood nog tussen de oren van de gemiddelde Chinese burger – hogere gemiddelde inkomens hebben in veel gevallen geleid tot overconsumptie en voedselverspilling.

In de studentencafetaria van Beijing gooien studenten vaak zowat één derde gedeelte van hun eten weg. Een student zegt daar het volgende over: 

“Het is normaal. We nemen zelden de restjes mee. Dat is onhandig, omdat we op onze flat geen magnetron hebben om het weer op te warmen. En we bestellen meer dan nodig omdat het er zo goed uitziet als je minstens evenveel borden hebt als dat er mensen zijn. Logisch toch?”

Onlangs publiceerde het Institution of Mechanical Engineers een rapport, waarin geschat werd dat jaarlijks 30-50% van de wereldvoedselproductie wordt verspild. Hierbij inbegrepen voedselverliezen tijdens de oogst, opslag, transport, verkoop en thuis.

In China bestaat ongeveer 70% van al het afval en 61% van het huishoudelijk afval uit etensresten. Onderzoekers van de Chinese Landbouw Universiteit onderzochten gegevens van tussen 2006 en 2008 en vonden dat de hoeveelheid voor de consumptie geschikt voedsel die jaarlijks door restaurants wordt weggegooid, overeenkomt met bijna 10%  van de totale Chinese voedselproductie: genoeg voor 200 miljoen mensen om van te eten!

In een poging om deze aantallen te verminderen propageert het Chinese burgerinitiatief Clean Plate Initiative om bij het uit eten gaan helemaal geen voedsel meer te verspillen. Hierdoor worden steeds meer mensen zich bewust van het probleem en worden ze bereid om in actie te komen. Dit burgerinititatief kwam op een goed moment, namelijk vlak vóór het Chinees Nieuwjaar (2 -14 februari 2013), waarbij de grootste feestmaaltijden van het jaar worden geserveerd.

Maar het verhaal houdt niet op aan de eettafel. Om de Chinese landbouw definitief duurzaam te maken, dient alles wat aan de grond onttrokken wordt ook weer in de grond terug te keren, langs welke weg dan ook. Beijing begon in 2000 met afvalscheiding en het recyclen van etensresten. In maart 2012 trad de Beijing Gemeentelijke Afvalverordening in werking, waardoor woongemeenschappen en huishoudens werden aangemoedigd om deel te nemen aan het recyclen van keukenafval.

Maar het is lastig om vast te stellen of dit programma succesvol is. Volgens officiële cijfers was in 2011 50% van het afval uit Beijing goed genoeg gescheiden om gesorteerd te kunnen worden. Een onderzoek van de Universiteit van Tsinghua bracht voor 2011 echter een percentage van slechts 4,4 aan het licht.

De huishoudens in Beijing produceren dagelijks naar schatting 11.000 ton (1 ton als 1.000 kilo), waar de restaurants nog eens 2.500 ton aan toevoegen. Maar de vier afvalverwerkingsfabrieken van de stad kunnen per dag maar 1200 ton verwerken – minder dan 10 % van wat nodig is. Bijgevolg belanden in veel woongemeenschappen afvalscheidingscontainers op dezelfde plek als andere containers: op vuilstortplaatsen of in verbrandingsovens.

Om in China, maar eigenlijk overal ter wereld, meer voedselzekerheid te genereren, zouden consumenten, supermarkten en restaurants minder voedsel kunnen verspillen. Gelukkig werken organisaties en individuen daar nu aan.

Zo heeft New York City een praktisch systeem opgezet om etensresten in compost om te zetten. Op bepaalde groentemarkten kunnen de mensen etensresten op vrijwillige basis afgeven om te laten composteren. Sinds 2007 is alleen op deze manier al 450 ton etensresten gerecycled. Zoiets zou in China ook kunnen, waar de markt geheel in het dagelijks leven is geïntegreerd.

Ook wil het Xicheng District in Beijing in 2013 voedselresten van grote kantines en restaurants ter plekke gaan behandelen. De resulterende mest zou kunnen worden gebruikt in nabijgelegen  groene ruimtes, waardoor de bodemkwaliteit wordt verbeterd en tevens het bewustzijn met betrekking tot het belang van compostering.

Het verminderen van voedselverspilling door producenten en consumenten, het faciliteren van recycling door woongemeenschappen, en het benadrukken van het belang van het behouden van natuurlijke hulpbronnen kunnen er allemaal toe bijdragen dat de Chinese voedselproductie duurzamer wordt.

China takes on excessive food waste, YouTube, [ENG]

Waste food in China can feed 200 mln people, YouTube, [ENG]

Bron ©PiepVandaag.nl Jeanco Lapierre Armande