Een nieuw record: maar liefst 3664 langstrekkende pijlstaarten zijn zondag 10 november geteld bij Den Oever. Voor zover vogelend Nederland weet zijn nog nooit zoveel pijlstaarten op trek waargenomen. Ook elders aan de Nederlandse kust was het goed raak. Zo werden bij Westkapelle in Zeeland op die bewuste dag 2294 exemplaren geteld. Ook aan de Vlaamse kust en de Franse Kanaalkust werden veel pijlstaarten gezien. Oorzaak van deze massale trek is waarschijnlijk het heldere zicht, dalende temperaturen en de noordenwind.

pijlstaarten
Pijlstaartmannetje | Foto via Wikimedia Commons

Veel en laat

Meestal valt de najaarstrek van deze eendensoort niet zo op. Als het nog volop zomer is, in augustus, worden de eerste groepjes gezien. Het aantal neemt toe in september met een piek in de tweede week van oktober. Daarna worden steeds minder langstrekkende pijlstaarten gezien. De groep die op 10 november langstrok is dan ook niet alleen opvallend groot, maar ook aan de late kant.

Waarschijnlijk zijn deze pijlstaarten vertrokken uit streken rond de Oostzee, met meewind, een dalende temperatuur en helder zicht. Bij een stevige tegenwind of wind van opzij vliegen de eenden lager en zijn zij voor vogelaars vanaf de grond meestal beter zichtbaar. Vanwege hun lange nek en staart zijn zij duidelijk herkenbaar.

Eén broedpaar

De pijlstaart broedt in Nederland in kleine aantallen en staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. In 2000 werd het aantal broedparen nog geschat op ongeveer 20 tot 30, maar in 2011 werd in Nederland nog maar één broedpaar gevonden. Ons land is afhankelijk van de instroom van pijlstaarten uit Scandinavië en hier gaat het al langere tijd niet goed met de soort. Ook in het overwinteringsgebied aan de Middellandse Zee en in Afrika hebben de eenden het niet getroffen. Elk jaar wordt hier een groot deel van de populatie geschoten.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven