Bepaalde gebieden hebben meer last van de gevolgen van klimaatverandering dan anderen. Deze ongelijke verdeling geldt niet alleen tussen landen, maar ook binnen landen zijn er verschillen. Een nieuwe studie laat zien dat dit ook in de Verenigde Staten, waar president Donald Trump klimaatverandering ontkent, het geval is: de zuidoostelijke staten van de VS zijn het meest kwetsbaar en zullen relatief het meest lijden onder klimaatverandering. 

klimaatverandering
Ook VS ondergaat gevolgen klimaatverandering | Foto: Neil Tackaberry Flickr via Compfight cc

Gevolgen klimaatverandering
We weten al decennia dat mensen een groot aandeel hebben in de verandering van het klimaat en de opwarming van de aarde. Dit heeft grote gevolgen voor het weer, de dieren en ook mensen. In sommige gebieden zorgt dit voor meer droogte, terwijl het in andere gebieden meer neerslag als resultaat heeft. Overstromingen, hittegolven, schade aan ecosystemen, bedreiging van de voedselproductie en schade aan de gezondheid zouden in de toekomst steeds heftiger worden. Volgens een onderzoek gepubliceerd in Nature Climate Change heeft 47 procent van de landzoogdieren en 23 procent van de vogels al negatieve effecten ondervonden van klimaatverandering. 

Kwetsbare gebieden
Niet iedereen en alle plaatsen ondervinden dezelfde last van klimaatverandering. Je zou kunnen zeggen dat dit ongelijk is verdeeld en dat er zelfs gebieden zijn die baat hebben bij verandering. Bepaalde ecosystemen, zoals kustgebieden en tropische regenwouden, zijn echter relatief heel kwetsbaar en vatbaar voor de gevolgen van veranderingen in het klimaat. Kustgebieden zullen bij een stijgende zeespiegel als eerste onderlopen. Tropische regenwouden zijn op een andere manier heel kwetsbaar. Deze ecosystemen zijn voor hun overleving gebaseerd op minimale temperatuurwisselingen door het jaar heen. Een relatief snelle verandering in het klimaat is mogelijk fataal voor deze ecosystemen omdat de planten en dieren die hier leven niet gewend zijn aan temperatuurveranderingen.

Onderzoek
Ontwikkelingslanden worden het meest bedreigd door klimaatverandering, maar binnen landen is ook een onderscheid te maken tussen gebieden en groepen mensen die meer last ondervinden van de gevolgen van klimaatverandering. Uit een nieuwe studie die kijkt naar de VS blijkt dat in de VS de zuidoostelijke staten het meest zullen lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Dit is een gebied waar veel mensen wonen. Het onderzoek laat ook zien dat het centrale westen mogelijk positieve gevolgen zal ondervinden, maar hier wonen relatief weinig mensen. De kosten van klimaatverandering zullen in de VS hoger zijn dan de baten.

De afgelopen week werd Texas geteisterd door orkaan Harvey. Robert Kopp, een van de auteurs van het onderzoek, vertelt over het belang van inspanningen om uitstoot te verminderen:

“Bij gebrek aan inspanningen om de uitstoot te verminderen en om de veerkracht van de kwetsbare gebieden te versterken, zullen de zuidoostelijk kuststaten het meest geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering. De stijging van de zeespiegel en potentieel sterkere orkanen vormen een groot risico voor de gemeenschappen die in deze kustregio’s leven.”

Positieve bijdrage
Ondanks dat dit onderzoek een somber geluid voortbrengt, is er ook een positieve kant. Het voornaamste doel van de studie was het identificeren van de gevolgen en het meten van de impact van klimaatverandering. Hierbij werd er onder andere gekeken naar mogelijke afnames in oogst en in werkgelegenheid, naar toenames van misdaad en energiekosten en naar schade aan de kustgebieden. Doordat deze studie de mogelijke impact heeft vastgesteld, kan er op de impact ingespeeld worden: infrastructuur bij rivieren en kusten kan op overstromingen worden voorbereid, er kunnen agrarische methodes in gebruik worden genomen die meer bestand zijn tegen hitte en droogte en gebieden kunnen worden herbebost om de lokale temperaturen omlaag te brengen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een lange lijst. Er zijn dingen die we kunnen om gevolgen van klimaatverandering in te perken.

Bronnen: The Guardian, WNF ©AnimalsToday.nl Lisa van Leeuwen