De Tweede Kamer heeft vanmorgen het alternatieve plan van Staatssecretaris Bleker, om de Hedwigepolder slechts deels te ontpolderen, afgewezen. Hierdoor zal hoogstwaarschijnlijk alsnog de gehele polder onder water worden gezet.
Tweede Kamer
Foto: Wikimedia Commons

Vanmorgen ging de Tweede Kamer opnieuw in debat over de bestemming van de Hedwigepolder. Dit debat werd enkele weken geleden afgebroken, omdat niet duidelijk was of de Europese Commissie in zou stemmen met de plannen van demissionair staatssecretaris van landbouw, Henk Bleker.

PvdA, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren riepen Bleker op zijn alternatieve plan in te trekken. De PVV wil dat in Zeeland helemaal niet wordt ontpolderd. De Christen Unie wees het voorstel van Bleker eveneens af. Het oorspronkelijke plan om de gehele Hedwigepolder onder water te zetten, is olgens CU-Kamerlid Wiegman onvermijdbaar.
Helma Lodders (VVD) diende mede namens CDA en SGP een motie in die het kabinet verzoekt „niet tot enige ontpoldering over te gaan voordat er een bestuursakkoord is gesloten met de provincie Zeeland.”
Bron ©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils & Monique van Dijk Armor