De centrale trekpaardenkeuring in Limburg die gepland stond voor aanstaande zondag is afgelast. Reden is een brief van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) waarin staat dat als het coupeerverbod wordt geschonden er een boete van 15.000 euro dreigt. Na vijf overtredingen kunnen andere juridische maatregelen volgen, zo staat in de brief aan de Koninklijke Vereniging “Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger” (KVTH).

trekpaardenkeuring
Paarden met gecoupeerde staarten | Foto: Eyes on Animals

Het couperen van paardenstaarten is als sinds 2001 verboden en nu eindelijk lijkt de NVWA daar ook op te gaan handhaven. De dienst voerde al die jaren geen specifieke inspecties uit op het verbod en heeft de afgelopen twee jaar slechts één proces-verbaal en maar één waarschuwing gegeven.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken schreef eerder dit jaar in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer dat de NVWA geen specifieke inspecties uitvoert op het verbod:

“De NVWA richt haar handhavingsinzet op het vergaren van bewijslast bij verdenkingen van illegaal couperen van staarten, uitgevoerd in Nederland of in een andere EU-lidstaat waar dit eveneens verboden is. Daarnaast richt de inzet van de NVWA zich op het aantonen van fraude met documenten in lidstaten waar couperen nog wel is toegestaan. In sommige landen, waaronder Frankrijk, is het couperen een toegestane handeling. Dit is bijzonder complex en tijdrovend.”

Het couperen van staarten en oren is sinds 2001 verboden in Nederland, tenzij het om een noodzakelijke medische ingreep gaat. Het is ook verboden in ons land om paarden met een gecoupeerde staat toe te laten tot een keuring of een tentoonstelling. Toch zie je ook hier in Nederland nog steeds paarden met gecoupeerde staarten. Het is volgens de autoriteiten erg moeilijk het verbod te handhaven, omdat couperen in andere landen niet verboden is. Als het paard in het buitenland is gecoupeerd, mag het toch worden toegelaten bij een Nederlandse tentoonstelling of keuring.

Van Dam gaf aan van plan te zijn bestuursrechtelijke maatregelen te gaan nemen. De verwachting is dat het tentoonstellingsverbod dan op termijn opnieuw bij de rechter aan de orde komt. Tegelijkertijd heeft Van Dam toegezegd te onderzoeken op welke wijze het verbod effectiever kan worden gehandhaafd.

Ingrid Ramaan, inspecteur paardenwelzijn van Eyes on Animals zei destijds in een reactie op bovenstaande bericht:

“In de beantwoording van Van Gervens vragen suggereert Van Dam dat hij wel gaat proberen bestuursrechtelijke maatregelen te nemen en dat wordt volgens Eyes on Animals hoog tijd. Het is schandalig dat deze pijnlijke ingreep, waarbij acht van de twaalf wervels worden geamputeerd, zo lang is toegestaan door de Nederlandse autoriteiten. Dit is een veel te zware verminking om te blijven gedogen. Een paard heeft zijn staart hard nodig, als bescherming tegen de vliegen en ter bescherming van de genitaliën. Anno 2016 kan men niet blijven verwijzen naar een uitspraak uit 2002 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) *.

Sindsdien is op het gebied van wetgeving veel veranderd en de rechten van dieren hebben aan belang gewonnen. Dit gedoogbeleid moet zo snel mogelijk eindigen. Eyes on Animals roept de de NVWA op om naar tentoonstellingen en keuringen te gaan en te handhaven op het tentoonstellingsverbod van gecoupeerde paarden. Indien er wordt geprotesteerd, dan moet deze wetsovertreding hoognodig opnieuw juridisch worden getoetst door de rechter.”

* Volgens deze uitspraak uit 2002 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) evenwel, is de reikwijdte van het tentoonstellingsverbod beperkt. Indien een dier legaal in het buitenland is gecoupeerd, mag het volgens de uitspraak toch in Nederland worden tentoongesteld.

Bron: 1Limburg ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.