Bruinvissen komen met steeds grotere aantallen in onze wateren voor, in 2010 leefden naar schatting 50.000 exemplaren in het Nederlandse deel van de Noordzee. Echter komt het ook steeds vaker voor dat deze dieren stranden op onze kust. Recent werden meer dan 10 exemplaren in…