Bruinvissen komen met steeds grotere aantallen in onze wateren voor, in 2010 leefden naar schatting 50.000 exemplaren in het Nederlandse deel van de Noordzee. Echter komt het ook steeds vaker voor dat deze dieren stranden op onze kust. Recent werden meer dan 10 exemplaren in het Slijkgat, de vaargeul richting Stellendam, gezien. Helaas zijn de afgelopen weken bijna net zoveel dode dieren op het strand in de buurt van diezelfde vaargeul gevonden. Marko Oudenaarden, een zeedierenspotter op Goeree Overflakkee, schrijft op 14 maart op zijn blog dat het zo vreemd is dat al deze dieren vreselijk verminkt zijn.

Aangespoelde bruinvisOndanks onze relatief korte kustlijn ligt het aantal strandingen dus behoorlijk hoog: meer dan 400 per jaar in de periode 2005-2010. Dit is beduidend meer dan op de kusten van het Verenigd Koninkrijk waar gemiddeld ‘maar’ 200 strandingen per jaar zijn. In de maanden juli en augustus van het jaar 2011 spoelden er zelfs 4x zoveel dieren aan als in dezelfde maanden van voorgaande jaren. Hiermee bereikte 2011 een aantal van 800 strandingen.

Bruinvis strandingenEen aangespoelde bruinvis wordt gemeld bij Naturalis in Leiden. Wanneer dat mogelijk is wordt ook getracht de doodsoorzaak te achterhalen, in de meeste gevallen gebeurt dit door de Utrechtse faculteit diergeneeskunde. Van de in 2006-2011 onderzochte dieren bleek ongeveer 40% door verstrikking in netten om het leven te zijn gekomen, 15% bleek in netten de verdrinkingsdood te zijn gestorven. Deze dieren waren wel gezond en hadden een volle maag. In 2007 onderzocht ook de zeehondencrèche in Pieterburen samen met de Nederlandse Vissersbond de sterfte van deze mini-walvissen, zij kwamen tot de conclusie dat visnetten hierin een minder grote rol speelde.

In de winter van 2008/2009 spoelden op de Noord-Hollandse stranden ruim 30 verminkte bruinvissen aan, evenals voor de strandingen op Goeree blijft de oorzaak hiervan tot nog toe onbekend. Een aantal onderzoekers wijt de verminkingen aan scheepsschroeven en baggermachines, terwijl anderen denken aan bijvangst, hierbij zou de vis worden versneden om sneller te zinken.

Ook besmettelijke ziekten vormen een belangrijke doodsoorzaak. In augustus werden de meeste zieke dieren met lege magen gevonden. Onderzoek aan het vet van pas aangespoelde bruinvissen bracht concentraties gif aan het licht.

Meer informatie

Bron ©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils