Eva Meijer: Dierentalen 3: Identiteit

Niet-menselijke dieren drukken zich op talloze manieren uit. Met geluid, bewegingen, kleur, geur, blikken, en ga zo maar door. Het is onmogelijk om in een paar columns al die talen te bespreken. Om een indruk te geven van de verscheidenheid en … [Lees meer...]

Ook koolmezen hebben verschillende karakters

Sommige vogels durven alles, terwijl anderen graag bij een grote groep blijven. De ene vogel is heel brutaal, terwijl een ander juist weer heel verlegen is. Uit onderzoek blijkt dat vogels persoonlijkheden hebben en dat er zelfs binnen een bepaalde … [Lees meer...]

Hoe onaantrekkelijker de vrouw, hoe harder de mezenman werkt

Een opmerkelijke vondst van de onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Hoe onaantrekkelijker hun vrouwtje is, des te harder werken de mezenmannen. Bij de vrouwenmezen is het namelijk precies andersom.Dieren zoeken … [Lees meer...]

Koolmezen op zoek naar voedsel in Nederland

In Nederland zijn in de maand oktober ruim 80.000 koolmezen geteld. Dat zijn er ongelooflijk veel vergeleken met vorig jaar, toen er in dezelfde maand slechts rond de 7000 werden geteld. Volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland gaat het om een van de … [Lees meer...]

Koolmezen vormen bondgenootschappen met hun buren

Nieuw onderzoek wijst uit dat koolmezen met naburige koolmezen samenwerken om hun nest te verdedigen en roofdieren, zoals spechten, af te weren. Ze vormen echter alleen een bondgenootschap als ze meer dan een jaar buren zijn.Onderzoeker Ada … [Lees meer...]