De Partij voor de Dieren wil dat jachtopzichters niet langer tegelijk de belangen van de jager, de wetgever en de dieren behartigen. Marianne Thieme heeft hiertoe een amendement op de Wet Natuurbescherming ingediend. Jachtopzichters hebben in het voorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming nog steeds…