De Nederlandse onderneming Smart Parks ontvangt begin november de eretitel ‘Tech for Global Good 2018 laureaat’ van het Amerikaanse Tech Museum for Innovation.  Ze ontvangt deze bekroning vanwege haar innovatieve en duurzame aanpak van natuurbescherming.

Smart Parks
Sensoren houden op afstand een gebied in de gaten via het internet of things | Foto: Smart Parks

Het Tech for Global Good-programma is opgericht om meer erkenning te geven aan innovatieve ondernemers die zich inzetten voor de mensheid. Dit jaar zijn er vijf bedrijven uitgekozen die de laureaat ontvangen omdat zij technologie inzetten ten goede van natuurbescherming en het tegengaan van klimaatverandering. Laurens de Groot, medeoprichter van Smart Parks:

“Je idealen najagen met een bedrijf is enorm moeilijk en hard werken. Zeker als je nieuwe technologie inzet in afgelegen gebieden in onder meer Afrika. Deze erkenning laat zien dat we op de goede weg zitten, maar we zijn er nog lang niet. Want zo lang neushoorns, olifanten en andere diersoorten nog massaal gestroopt worden zijn we keihard nodig.”

Smart Parks
Neushoorn krijgt sensor in hoorn | Foto: Smart Parks

Informatie verzamelen
Een Smart Park is een natuurgebied waarbij gebruikt gemaakt wordt van smart sensortechnologie om informatie te verzamelen ten behoeve van de verbetering van natuurbescherming- en beheer. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over bewegingspatronen van dieren en mensen (bijvoorbeeld stropers), maar ook milieufactoren zoals regenval en temperatuur. De informatie wordt over grote afstand verstuurd via het internet of things (IoT). Smart Parks heeft inmiddels projecten gerealiseerd in Tanzania, Malawi, Rwanda en India.

Smart Parks
De met het internet of things verbonden sensoren | Foto: Smart Parks

Inspireren
Naast de eretitel is het werk van Smart Parks een jaar lang te zien in een tentoonstelling van het museum voor innovatie in het hartje van Silicon Valley en wordt de vernieuwende aanpak verwerkt in lesmateriaal voor scholen. Gretchen Walker, de vice-president van The Tech-onderwijs:

“Studenten en bezoekers worden aangetrokken door uitdagingen waar ze echt om geven. Behoud van het milieu is het meest bepalende onderwerp van de volgende generatie. Het Tech for Global Good-programma zal jonge mensen inspireren met technologische oplossingen die laten zien hoe we de natuur beschermen, hoe we voedselproductie waarborgen en hoe duurzame producten gemaakt worden.”

Smart Parks
Vast opgestelde sensoren worden gevoed met zonnepanelen | Foto: Smart Parks

Het signaal van de sensornetwerken wordt opgevangen door speciale antenne-installaties:

Smart Parks
Foto: Smart Parks

De andere laureaten zijn: Freight Farms, Opus 12, Proterra en Rainforest Connection. De eretitels worden uitgereikt op zaterdag 3 november in San Jose, Californië. Op die avond ontvangt ook de schrijver en activist Paul Hawken de James C. Morgan Global Humanitarian Award.

Smart Parks
Hier komt alle data van de sensoren binnen | Foto: Smart Parks

Persbericht Smart Parks