Recent is “Granny”, de oudste voor zover bekend nog levende orka van 103 jaar, gespot voor de westkust van Canada. Zij zwom daar samen met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voor natuurliefhebbers is dit fantastisch nieuws, maar voor SeaWorld komt dit nieuws hard aan.

Lolita Granny
© Erwin Vermeulen

SeaWorld beweert op haar website dat niemand zeker weet hoe oud orka’s kunnen worden, terwijl de cijfers die beschikbaar zijn een vrij goed beeld geven over de levensverwachting van orka’s. Veel orka’s in SeaWorld sterven voordat ze 20 jaar zijn. De orka’s in SeaWorld worden al vanaf een (te) jonge leeftijd gedwongen om zich constant voor te planten, wat ook een oorzaak kan zijn voor het afnemen van hun algehele gezondheid.

Orka’s zwemmen in het wild enorme afstanden, tot wel 160 kilometer, per dag. In gevangenschap hebben zij niet de mogelijkheid om afstanden die hier maar een klein beetje bij in de buurt komen af te leggen. Langeafstand zwemmen levert een grote bijdrage aan de psychologische gezondheid en het welzijn van de orka’s. SeaWorld blijft daarentegen bij hoog en laag beweren dat het afleggen van zulke afstanden per dag geen integraal onderdeel uitmaakt van de gezondheid en het welzijn van de orka’s, maar dat dit noodzakelijk is voor het vangen van voedsel. Dit alles om het opsluiten van orka’s in veel te kleine bassins maar te kunnen blijven verdedigen.

Sinds Granny voor het eerst werd gespot ergens in het begin van de jaren ’30 denkt men dat zij in al die jaren slechts 2 kinderen op de wereld heeft gezet. Granny en haar kroost zijn onafscheidelijk. Samen met hen legt ze ongelofelijke afstanden af. In SeaWorld worden moederorka’s vaak gescheiden van hun jonkies, wat enorme mentale en emotionele spanning veroorzaakt en de ontwikkeling van jonge orka’s ernstig verstoort.

Granny is geen uitzonderlijk geval. Zij laat zien wat normaal is in het wild en dat de manier waarop SeaWorld met orka’s omgaat abnormaal is. Orka’s in het wild worden dan misschien niet allemaal zo oud als Granny, toch leven zij vele malen langer dan orka’s in gevangenschap. NOAA (vrij vertaald naar het Nederlands: Amerikaanse nationale oceaan en omgevings administratie) schat dat vrouwtjes orka’s in het wild wel 50 tot 60 jaar oud kunnen worden. Zij zijn in de gelegenheid om lange afstanden te zwemmen en te leven omgeven door familie. In tegenstelling tot de orka’s in SeaWorld hebben de orka’s in het wild waarschijnlijk veel meer plezier in het leven.

Bron: The Dodo ©PiepVandaag.nl Lianne Raat