Het provinciebestuur van Noord-Brabant is door de Raad van State op de vingers getikt omdat zij de natuurbeschermingswet aan de laars heeft gelapt.

Legkippen
Legkippen | Foto: Red een Legkip

Een pluimveebedrijf aan de Boterweg te Erp heeft 25.000 meer legkippen dan waar vergunning voor is afgegeven en de provincie heeft niets gedaan. Omwonenden van het pluimveebedrijf tekenden bezwaar aan. Met de huidige vergunning mag het bedrijf maximaal 75.000 legkippen houden. Ook tijdens de bouw van nota bene nieuwe stallen heeft de provincie niet ingegrepen.

Daarbij heeft de provincie ook nagelaten om, zoals vastgelegd in de Natuurbeschermingswet, de ammoniakdepositie in de omgeving van het bedrijf te verminderen.

“In plaats van de Brabantse natuur te beschermen, geeft de provincie nieuwe vergunningen af die bovendien een toename van de ammoniakdepositie veroorzaken op kwetsbare natuurgebieden die onder de Natura2000-bescherming vallen van de EU.”

Aldus de omwonenden.

Bron: Knakdeworst.nl ©PiepVandaag.nl