Compassion in World Farming Nederland (CIWF) is een petitie gestart tegen de komst van de omstreden megastal van 14.000 biggen in Ommen. Binnen een paar dagen is de petitie al duizenden keren ondertekend.

Ommen
Teken de petitie tegen de megastal in Ommen | Foto: ©CIWF

Vorige week werd bekend dat het aantal megastallen in Nederland de laatste jaren sterk is toegenomen, wat leidde tot veel commotie in de media. Geert Laugs, directeur CIWF Nederland:

“De overweldigende reacties op de petitie laten zien dat wij niet nóg een megastal willen in Nederland. Een dergelijke megastal betekent megadierenleed en megavervuiling. Dit is niet de veehouderij zoals wij die willen in Nederland.”

De megastal is gepland aan de Knolsdijk in Beerzerveld, gemeente Ommen, Overijssel. Op de plaats van een vleesvarkensbedrijf zijn nieuwe stallen gepland voor een opfokbedrijf voor 14.000 biggen. Dit betekent dat er jaarlijks ruim 100.000 biggen op het bedrijf komen die die na enkele weken worden afgevoerd om te worden vetgemest voor de slacht. De plannen leidden al tot felle protesten van omwonenden. De gemeenteraad moet hier binnenkort over beslissen. Het college van B en W stemt in principe in.

Megadierenleed

In een dergelijke megastal zullen de biggen opgesloten staan in hokken, nooit naar buiten kunnen en amper ruimte hebben voor natuurlijk gedrag. Wanneer in een megastal brand of een ziekte uitbreekt, is het aantal slachtoffers bovendien enorm.

stalbrand
Bij brand in een megastal is het aantal slachtoffers enorm | | Foto: ©CIWF

Megastal Ommen: 7 zwembaden vol mest

Naast het dierenleed op de extreem grote schaal is ook de impact op de aarde zeer groot. Denk aan mest, de uitstoot van broeikasgassen en verbruik van natuurlijke bronnen voor de productie van veevoer voor de dieren. Deze impact gaat veel verder dan de gemeentegrenzen. Zo produceren 14.000 biggen jaarlijks zo’n 5,6 miljoen liter mest. Daar kun je 7 maal het zwembad van Ommen mee vullen. De meeste Nederlanders willen dan ook geen megastallen.

  • Teken de petitie hier
  • Lees de tekst van de brief aan de gemeente Ommen hier (pdf)

Bron: