De wetlands in de Paraná delta in Argentinië worden geteisterd door een recordaantal branden. De delta kent een uniek ecosysteem en is het leefgebied van een groot aantal diersoorten. De meeste branden zijn -zoals gebruikelijk in deze regio- opzettelijk aangestoken. Maar door de extreme droogte dit jaar dreigen de branden het ecosysteem onherstelbaar aan te tasten. Op social media circuleren beelden van otters die de branden proberen te ontvluchten. 

otters
Otters vluchten voor branden in Argentijnse Paraná delta | Foto: Wikimedia Commons

De Paraná delta, die zich uitstrekt van de stad Santa Fé tot de monding in zee vlakbij de hoofdstad Buenos Aires, heeft wel vaker te maken met branden. Dit jaar echter, zijn in de provincie Entre Ríos al meer dan 10.000 branden waargenomen, een exceptioneel hoog aantal in vergelijking met dezelfde periode in de jaren hiervoor.

Gevolgen voor dieren

Dat de gevolgen van de branden groot zijn voor de dieren die in het gebied leven, moge duidelijk zijn. De regio vormt de habitat van een grote variëteit aan diersoorten, waaronder 50 zoogdieren, 260 vogels, 200 vissen, 37 reptielen en 27 amfibieën. Op internet circuleren beelden van dieren die in groten getale de vlammenzee proberen te ontvluchten door een rivier over te steken. Het is echter ook duidelijk dat het lang niet alle dieren lukt om zich in veiligheid te brengen. De laatste maanden zijn veel foto’s naar buiten gekomen van capibara’s, fretten, otters en grotere zoogdieren die de branden niet hebben overleefd.

Lage waterstand

Door de extreem lage waterstand is de impact van deze branden groot. De waterstand is zo laag dat delen van de rivieroever die 50 jaar onzichtbaar waren nu boven water komen.

Volgens Andrés Antico, klimatoloog van de Argentijnse Nationale Wetenschappelijke en Technische Onderzoeksraad (Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas), wordt de lage rivierstand veroorzaakt door een “extreme en voortdurende droogte die sinds begin dit jaar plaatsvindt in Zuid-Brazilië, Paraguay en Noord-Argentinië.” Wat de precieze klimatologische oorzaken van de droogte zijn is nog niet duidelijk.

Als gevolg van de droogte is de ondergrond van de wetlands -die normaal gesproken overstroomt en veel organisch materiaal bevat- nu kurkdroog. Dit in combinatie met de hoge temperaturen van dit jaar, maakt het onder controle krijgen van de branden moeilijk.

Het zijn omstandigheden die niet goed samengaan met de gewoonte van veel boeren om hun land opzettelijk in brand te zetten. En hoewel dit een veelvoorkomend gebruik is, is het niet toegestaan zonder vergunning, aldus Patricia Kandus, ecologe en professor op de Nationale Universiteit San Martín in Buenos Aires.

Signaal van de natuur

De ernst van de situatie lijkt inmiddels de hoofdstad te hebben bereikt. Recentelijk kwam een commissie voor milieu en duurzame ontwikkeling bijeen voor een debat over de branden in de Paraná delta en de noodzaak van een wet die de wetlands moet beschermen. Leonardo Grosso, voorzitter van de commissie, wist het niet geheel zonder gevoel voor dramatiek te verwoorden:

“Vanmorgen, bijna als een signaal van de natuur, bracht de wind de rook naar de stad Buenos Aires.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Frank Boels