Wederom liggen er Chinese vissersboten op het strookje internationale wateren tussen de Galapagoseilanden. De regering van Ecuador probeert in samenwerking met buurlanden via diplomatie tot een oplossing te komen.

Galapagoseilanden
Opnieuw Chinese vissersboten bij Galapagoseilanden | Foto: Pixabay

Bedreigende factoren

De rijkdom aan biodiversiteit in de alom bekende Galapagoseilanden staat opnieuw op het spel vanwege de honderden vissersboten die vanuit China zijn komen aanvaren en zich net buiten de nationale kuststroken hebben geïnstalleerd. Jaarlijks verdwijnen er duizenden tonnen dode haaien en andere zeldzame vissen door deze visserij. De uitvoering van deze activiteiten tast het natuurlijke ecosysteem ernstig aan, vervuilt het oceaanwater en creëert hiermee onomkeerbare schade.

Ecuador keert daarom terug naar de tekentafel met andere gedupeerde landen in de regio om samen tot een oplossing te komen voor dit telkens terugkerende probleem.

Verstoring ecosysteem

De Galapagoseilanden hebben een uniek ecosysteem en staan sinds 1979 op de UNESCO werelderfgoedlijst. Het Galapagos-zeereservaat telt wel 2900 verschillende diersoorten. Dit grote aantal komt door de verschillende zeestromingen die op deze plaats samenvloeien. De hamerhaai en reuzenschildpad zijn enkelen van de vele beschermde soorten die er thuishoren.
Als gevolg van de grootschalige visserij nemen bepaalde populaties sterk af, waardoor andere soorten juist de kans krijgen tot een exponentiële groei. Er ontstaat een onbalans in het natuurlijke systeem en bepaalde soorten dreigen hierdoor uit te sterven.

Illegale visserij

De Chinese vissersboten liggen net buiten de exclusieve economische rechtszones van Ecuador en de Galapagoseilanden. Regelmatig overschrijden zij deze grenzen. Bovendien zijn deze grenzen door de mens ingesteld en zwemt de mariene fauna onberedeneerd door de verschillende zones heen.

De vissers stellen dat hun doel is inktvis te vangen, maar in werkelijkheid vangen zij ook haaien en andere soorten, waaronder beschermde diersoorten. Sinds 2016 is de Port State Measures Agreement (PSMA) van de Verenigde Naties ingesteld, maar China heeft dit verdrag niet ondertekend.

Plastic afval

Naast de schade van de visserij zelf, brengt ook de grote hoeveelheid plastic afval afkomstig van deze boten ernstige gevolgen voor het mariene leven. Plastic flessen en andere consumptieverpakkingen met Chinese etiketten drijven langs de kust van Ecuador. Dieren raken verstrengeld in de verpakkingen, zien het plastic aan voor voedsel of krijgen giftige microdeeltjes in hun systeem.

Diplomatie

Daar de boten onder de Chinese vlag zich in principe in internationale wateren bevinden en China het internationale verdrag tegen illegale visserij niet heeft ondertekend, kunnen Ecuador en de andere gedupeerde landen slechts via diplomatie proberen tot een mogelijke oplossing te komen.

Bronnen:

Chinese vissers bedreigen beschermde diersoorten Galapagoseilanden

©AnimalsToday.nl Jennie Cools