Bijna driekwart van ons aardoppervlak is bedekt met water en ongeveer 90% van alle leven op aarde is ‘gehuisvest’ in de zeeën en oceanen. Daarom wordt de aarde wel de blauwe planeet genoemd, want ook vanuit de ruimte zie je vooral een blauwe bol.

oceanen
Foto: screenshot BBC-video The power of nature

Zonder water zou op aarde geen leven mogelijk zijn; naast een overvloed aan voedsel produceren oceanen en zeeën namelijk 70% van alle zuurstof, absorberen de warmte van de zon en herverdelen die weer over de aarde. Water is de bron van de evolutie, en hoewel de meningen verschillen over hoe die zeeën van water op aarde terechtkwamen zijn de geleerden het erover eens dat de oer-oceaan de kraamkamer van alle leven is.

Soortenrijkdom
Onze zeeën en oceanen werden het thuis van een fantastische soortenrijkdom aan buitengewone schepsels. Onder de zeespiegel krioelt het van het leven en duizenden vissoorten, weekdieren, sponzen, zeeschildpadden, zeezoogdieren en planten leven er in koraalriffen, die ook wel de ’tropische regenwouden van de zee’ genoemd worden. Door de uitgestrektheid en diepten van de wateren zijn wij nog lang niet in staat om al deze soorten te ontdekken, maar tot nu toe zijn er minstens 230.000 gedetermineerd en het vermoeden bestaat dat dit aantal wel kan oplopen tot zo’n 2 miljoen.

oceanen
Foto: screenshot BBC-video The power of nature

Verzuring
Als ecosysteem zorgen de oceanen voor instandhouding van een leefbaar milieu en klimaat door het opnemen van broeikasgassen als koolstofdioxide uit de atmosfeer, enerzijds door directe oplossing van deze vervuiling in het water en anderzijds via fotosynthese door fytoplankton; het proces waarbij zonlicht wordt gebruikt om koolstofdioxide en water om te zetten in zuurstof en glucose (suiker). De zuurstof is noodzakelijk voor het leven op aarde en de glucose zorgt voor de energie in de plant. Eén derde van alle CO2-uitstoot wordt geabsorbeerd door de zeeën en oceanen.

Deze ‘opruiming’ heeft echter desastreuze gevolgen! De door de toenemende uitstoot van CO2 wordt de samenstelling van het oceaanwater door verzuring steeds giftiger, en dit is levensbedreigend voor de diversiteit aan dieren en planten die er thuishoren.

The power of nature
In onderstaande BBC-film onthullen wildlife cameraman Doug Allan, duurzaamheidsadviseur en schrijver Tony Juniper, de Britse wetenschapper in Antarctische water- en grondoppervlakken Dr. Emily Shuckburgh en ecologisch econoom Dr. Trista Patterson de enorme verscheidenheid aan leven in de oceanen en de bijdrage daarvan aan het zuiveren van ons milieu.

Bron ©PiepVandaag.nl Hanneke van Alphen