Het omstreden plan van de Faunabeheereenheid Gelderland om 1600 ganzen te doden door de nek van de dieren te breken gaat niet door. Op de locaties waarvan werd verwacht dat er veel ganzen zouden zijn blijken onvoldoende dieren aanwezig te zijn. Omdat de ruiperiode waarin de dieren worden gevangen voorbij is heeft het bestuur van de faunabeheereenheid besloten de vangacties voor dit jaar te stoppen.

nek breken ganzen
Nek breken ganzen gaat niet door| Foto: Pixabay

Bijkomend feit is dat de zogenaamde ganzennekkenbreker die in Gelderland ingezet zou worden om ganzen te doden illegaal blijkt te zijn. Volgens de Dierenbescherming komt het apparaat niet voor op de lijst van middelen om dieren te doden, zoals beschreven in de Flora- en Faunawet.

Belaagd
Het gevaar voor de dieren is hiermee helaas nog niet geweken. In het zogenaamde ganzenbeheerplan van de Faunabeheereenheid Gelderland staat dat aantal grauwe ganzen met 37.500 worden verminderd. Nu het vangen en daarna de nek breken niet doorgaat worden de dieren door jagers belaagd of dreigt vergassing.

Bron ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.