Implementatie EU-wetgeving voor proefdieren nu al zeven maanden te laat

Dierenbeschermingsorganisaties EDEV – Een DIER Een VRIEND en Stichting VIER VOETERS reageren verontwaardigd op de ernstig vertraagde implementatie van Europese regelgeving ter bescherming van proefdieren. Vorige week maakte de Europese Commissie bekend een tegen Nederland gestarte inbreukprocedure voort te zetten, vanwege het niet implementeren van de EU-Richtlijn over dierproeven. Deze Richtlijn had al op 10 november 2012 omgezet moeten worden naar nationale wetgeving, waartoe EU-lidstaten twee jaar de tijd hebben gehad. 

Europese commissie
Berlaymont gebouw waar de Europese Commissie is gevestigd | Foto: By JLogan (Own work) [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
Al op 31 januari stuurde de Europese Commissie een aanmaningsbrief, wat de eerste stap van de inbreukprocedure was. Ook Italië en Hongarije werden op de vingers getikt. Omdat dit niet tot correcte implementatie van de wetgeving geleid heeft, kondigde de Europese Commissie vorige week aan een ‘met redenen omkleed advies’ naar Nederland te sturen. Hiermee krijgt Nederland twee maanden de tijd om de situatie te herstellen. Hoewel de Nederlandse autoriteiten aangegeven hebben dat de bestaande wetgeving al gedeeltelijk aan de eisen van de Richtlijn voldoet, is de Commissie bezorgd dat bepaalde onderdelen nog in de Nederlandse wetgeving ontbreken. Als Nederland de situatie niet binnen de gestelde termijn recht weet te zetten, kan de zaak aanhangig worden gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, met mogelijke boetes tot gevolg.

Barbara van Genne, campagneleider bij Stichting VIER VOETERS:

“We zijn teleurgesteld dat Nederland tot nog toe niet in staat is geweest om de volledige eisen van de EU-Richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Hoewel de Richtlijn wat ons betreft nog veel te wensen over laat wat de bescherming van proefdieren betreft, is het zeer belangrijke wetgeving die allang naar nationale wetgeving had moeten worden omgezet.”

Geoffrey Deckers, voorzitter van EDEV – Een DIER Een VRIEND:

“Veel Nederlanders denken wellicht dat alles prima is geregeld voor proefdieren, maar dat is ten onrechte: zoals het nu lijkt gaat Nederland hekkensluiter worden bij het invoeren van deze toch al minimale regels voor dierproefnemers.”

In Europees verband waren de organisaties reeds betrokken bij de ellenlange procedure om te komen tot vervanging van de verouderde richtlijn uit 1986 door middel van onder meer intensieve lobby, actie en campagnes en voorlichting aan parlementsleden. VIER VOETERS en EDEV roepen de Nederlandse autoriteiten op om alle zeilen bij te zetten om de nieuwe deadline wel te halen.

Persbericht Vier Voeters