Nederland is dit jaar tot nu toe de grootste importeur van kalveren uit Ierland. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn ruim 95.000 kalveren van Ierland naar Nederland verscheept. Het gaat om dieren die pas enkele weken oud zijn.

kalveren
Nederland grootste importeur van Ierse kalfjes | Foto: publiek domein

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn ruim 95.000 kalveren van Ierland naar Nederland verscheept, volgens cijfers van de Ierse exportorganisatie Bord Bia. In heel 2021 ging het om 48.000 kalveren. Door de lage prijzen vorig jaar was het voor handelaren niet ‘interessant’ om Ierse kalveren op te kopen. Dit jaar zijn de Ierse kalveren weer gewild bij Nederlandse kalverhouders. Zowel in de ‘rosékalverensector’ als bij de ‘blanke’ kalveren zijn de prijzen gestegen.

In mei van dit jaar liet landbouwminister Henk Staghouwer nog weten ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het feit dat er dit jaar meer kalveren vanuit Ierland naar Nederland komen dan andere jaren. Dit was naar aanleiding van Kamervragen van de Partij voor de Dieren. “Ik zet me in voor een Europees verbod op lange transporten van jonge kalveren en de transporten uit Ierland baren mij extra zorgen vanwege de overtocht met de veerboot. Uit een recent rapport van Eyes on Animals, Ethical Farming Ireland en Europarlementariër Anja Hazekamp bleek dat Ierse kalveren tijdens de vijftig uur durende reis vanaf het melkveebedrijf in Ierland naar een controlepost in Frankrijk slechts één keer werden gevoerd,” aldus de minister.

Twee weken na geboorte

In de Europese transportverordening staat dat jonge kalveren op transport mogen als de navel volledig geheeld is, en dat kalveren van minder dan 10 dagen oud maximaal 100 km getransporteerd mogen worden. Voor een transport langer dan acht uur, zoals van Ierland naar Nederland, geldt een minimale leeftijd van 14 dagen.

Animal Rights reageert geschokt op de gigantische aantallen Ierse kalfjes die naar Nederland worden vervoerd. Campagnecoördinator Anna Krijger:

“Kalfjes van twee weken horen bij hun moeder, zo simpel is het. De handel in deze jonge dieren is wreed en het lange en uitputtende transport is daar een onderdeel van. Minister Staghouwer moet nu laten zien wat hij voor deze dieren wil betekenen. Met alleen ‘onaangenaam verrast’ zijn we nog geen steek verder gekomen.”

De kalf

Je kunt je afvragen waarom deze Ierse kalfjes eigenlijk geboren worden. Dit heeft alles te maken met de zuivelindustrie.

De melkproductie bij een koe kan, net als bij honden, mensen en alle andere zoogdieren, alleen op gang komen wanneer ze nakomelingen ter wereld brengt. Daarom worden koeien in de melkveehouderij elk jaar opnieuw kunstmatig bevrucht. Na een drachttijd van negen maanden wordt de koe in een aparte box of hok met stro geplaatst om haar jong te baren. Maar de moederkoe mag haar jong niet zogen en de twee worden vrijwel direct van elkaar gescheiden omdat de moedermelk wordt verkocht voor menselijke consumptie.

Als het kalfje vrouwelijk is, is de kans groot dat ze, net als haar moeder, een triest bestaan als melkkoe tegemoet gaat. De andere kalfjes, onder wie natuurlijk de stiertjes, worden overgebracht naar een vetmesterij als ze ongeveer twee weken oud zijn. Stiertjes kunnen immers geen melk geven en zijn daarom verder niet van waarde in de zuivelindustrie. In totaal is zo’n 30 procent van de kalveren bestemd voor vervanging van de ‘melkveestapel’ en 70 procent gaat naar de vleesindustrie. Ook de kalfjes uit Ierland zijn bestemd voor de vleesindustrie.

De meeste vleeskalfjes krijgen in de vetmesterij een speciaal dieet waar bewust te weinig ijzer in zit: daar krijgen ze bloedarmoede van en dat levert ‘mooi’ blank kalfsvlees op. Na zes tot acht maanden worden ze geslacht. Andere kalfjes worden gebruikt voor ‘rosé kalfsvlees’. Zij krijgen kracht- en ruwvoer en worden na ongeveer tien maanden geslacht.

Bron:

©AnimalsToday.nl