Varkens in Nood roept minister Blok van Buitenlandse Zaken op om de ambassadeur van China om opheldering te vragen over de meedogenloze ruimingen van meer dan honderd miljoen varkens in China. Varkens worden massaal levend begraven of levend verbrand.

minister Blok
Uit angst voor de varkenspest ruimt China ruim 100 miljoen varkens op gruwelijke wijze | ©Varkens in Nood

China is de bonte hond wat betreft dierenwelzijn

Het is algemeen bekend dat China dierenwelzijn niet hoog in het vaandel heeft staan. De wereld heeft tot nu toe stilzwijgend toegekeken, maar met de meedogenloze ruiming van ruim honderd miljoen varkens is weer een grens overschreden. Er mag niet meer gezwegen worden.

Intensieve veehouderij en varkenspest

In China leeft de helft van alle varkens ter wereld. Geen wonder dat de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest sinds augustus 2018 enorme gevolgen heeft. De manier waarop China hiermee omgaat is, volgens de schaarse berichten uit dat land, van een ongekende wreedheid. Varkens worden massaal levend begraven of levend verbrand.

Op YouTube zijn diverse video’s te zien van deze gruwelijke ruimingen. (Als je het aan kunt: ‘pig culling china’.) Duizenden varkens worden levend vanuit vrachtwagens in een kuil gestort. Dieren die proberen te ontkomen, worden door graafmachine terug in de kuil geduwd. Veel dieren gillen het uit, het zijn extreem gruwelijke beelden.

Minister Blok moet aan de slag

Hans Baaij, directeur van Varkens in Nood:

“Terwijl ruim honderd miljoen intelligente dieren op een gruwelijke manier worden uitgeroeid lees ik alleen maar over de stijgende prijs van varkensvlees. Het is schandalig.”

Zo schrijft de NOS op haar site:

“Goed nieuws voor de varkensboeren die niet getroffen zijn, maar slecht nieuws voor de vleesverwerkers die door het virus meer geld kwijt zijn aan hun ‘grondstof.” 

In het artikel op nos.nl is Eric Stiphout, bestuurslid bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), “blij” met de hoge prijzen.

“Er zijn nog gaten te vullen van voorgaande jaren waarin het minder ging.”

Varkens in Nood eist dat minister Blok de Chinese ambassadeur op het matje roept en om opheldering vraagt.

“Laat dit een voorbeeld zijn voor andere landen zodat er een internationaal protest ontstaat. De wrede en misselijkmakende manieren die China lijkt toe te staan als ruimingsmethoden moeten direct stoppen.”

Europese Commissie

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) heeft eind januari naar aanleiding van een van de afschuwelijke ruimingsvideo’s schriftelijke vragen ingediend aan de Europese Commissie, waaronder deze: ‘Veroordeelt de Commissie deze gruweldaden tegen voelende wezens en is zij voornemens de Chinese overheid te verzoeken deze praktijken onmiddellijk te staken?’

Ook schreef Schreijer-Pierik, die gewoonlijk bepaald geen blijk geeft van belangstelling voor dierenwelzijn, op 25 april jl. een opiniestuk in The Parliament Magazine. Hierin stelt ze dat China met deze gruwelijkheden zich niet houdt aan de richtlijnen van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE), waar China bij is aangesloten. In de richtlijn staat duidelijk dat bij het doden van dieren bij een ziekte-uitbraak de methoden die daarvoor worden gebruikt moeten leiden tot een onmiddellijke dood of verlies van bewustzijn tot aan de dood. China houdt zich dus niet aan haar verplichting als lid van de OIE. De EU zou deze acties moeten veroordelen en de Commissie zou direct deze overtredingen moeten aanpakken door China onder druk te zetten. Als er geen internationale druk komt, zal China met deze walgelijke praktijken doorgaan en de EU en de rest van de wereld blootstellen aan een gezondheidsrisico. Het virus kan namelijk overleven in dood weefsel, dus het zou zich via de grond en waterbronnen kunnen verspreiden. Buiten dat het ongehoord gruwelijk is, kan het begraven ook nog eens onveilig zijn voor varkens die honderden kilometers verderop van dezelfde waterbronnen gebruik maken.

Petitie

Varkens in Nood is een petitie gestart om minister Blok te vragen nu actie te ondernemen.

Bronnen:

@Animals Today