Illegale handel in wilde dieren in Brazilië ondermijnt zowel natuurbescherming als economische groei, maar door gebrek aan voldoende data en effectief databeheer wordt het nauwelijks opgespoord en bestreden. Dat concludeert TRAFFIC, een internationale organisatie voor natuurbescherming, in het onlangs verschenen rapport Wildlife Trafficking in Brazil.

Brazilië
Miljoenen illegaal verhandelde dieren blijven uit zicht in Brazilië | Foto: Pixabay

Vicieuze cirkel

Er is een vicieuze cirkel ontstaan die het zicht op de omvang en werkelijke schade van de illegale handel verhult. Niemand weet precies waar en hoe de handel plaatsvindt, hoe omvangrijk het is, hoe de netwerken in elkaar steken, en als er al inzichten bestaan in wat er gebeurt, wordt dat door de opsporingsinstanties niet gedeeld. Zo worden er minder zaken opgespoord, en lijkt het met de handel wel mee te vallen. Prioriteiten voor opsporing en arrestatie worden elders gelegd, waardoor er nog minder zaken aan het licht komen. En daarmee is de cirkel rond, want minder zaken betekent minder gegevens. Intussen doet de illegale handel zijn schadelijke werk voor de economie, natuurbescherming en de rechtstaat. Stropers en handelaren maken gebruik van armoede en corruptie, slaan hun slag en hebben vervolgens nauwelijks iets te vrezen van politie en justitie.

Biodiversiteit

Brazilië is ongelooflijk belangrijk voor de biodiversiteit in de wereld. Zo’n 13 procent van alle dieren- en plantensoorten leven er, en van de soorten die uitsluitend in de Amazone voorkomen zelfs 60 procent. Het land herbergt de meeste soorten primaten, amfibieën en planten ter wereld. Brazilië staat op de derde plaats voor wat betreft vogels, en de vierde plaats voor wat betreft vlinders en reptielen. Een luilekkerland dus voor eenieder die daar zijn voordeel mee wil doen.

Daarvan zijn er helaas genoeg. Gevoed door een enorme vraag, worden jaarlijks miljoenen dieren gevangen en verkocht in Brazilië en daarbuiten. Het gaat voornamelijk om schildpadden, decoratieve – en consumptievissen en wild vlees, maar ook jaguars, kikkers, insecten, primaten, zangvogels en papegaaien zijn in trek. Hun lot is om als bush meat te worden opgegeten, als medicijn te worden ingenomen of als trofee te worden tentoongesteld.

Tweerichtingsverkeer

Naast de export van dieren, worden ook meer en meer dieren geïmporteerd. Zo bestaat er een levendige handel in zang- en siervogels met bijvoorbeeld Colombia, waarbij over en weer soorten over de grens worden gebracht. De meest recente rage in Brazilië is het houden van en fokken met gifslangen die niet in Brazilië thuishoren, zoals cobra’s. Deze import van exoten in de Braziliaanse wildernis kan inheemse soorten in gevaar brengen, en dient ook daarom te worden tegengegaan.

Aanbevelingen

Het TRAFFIC-rapport identificeert een aantal aanbevelingen om illegale dierenhandel aan te pakken. Die richten zich op een nationale strategische aanpak, verbetering van de dataverzameling en -verspreiding, aangescherpte regelgeving en investeringen om de technologie en infrastructuur bij inbeslagnames van wilde dieren te optimaliseren.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée