Vorige week deelden de Mexicaanse autoriteiten  foto’s van een kudde bizons op de vlakten van de noordelijke deelstaat Coahuila. Op de foto’s was een natuurgebied te zien waar bizons weer voor het eerst vrij rondzwierven na een afwezigheid van bijna honderd jaar. Een paar dagen later werd dit heugelijke nieuws echter wreed verstoord door een serie foto’s waarop jagers trots naast een dode bizon staan. Die laatste berichten leiden tot grote bezorgdheid bij dierenorganisaties over de gezondheid van deze kolossale zoogdieren.

Mexicaanse bizons
Mexicaanse bizon doelwit ‘plezierjacht’ na 100 jaar afwezigheid | Foto: Sooksan Kasiansin/flickr

Succesvolle herintroductie

De Amerikaanse bizon was eeuwen lang de koning over de grote vlaktes van het Amerikaanse continent. Er graasden destijds grote kuddes die leefden van Mexico tot aan Canada. Volgens de Nationale Commissie voor Beschermde Natuurgebieden in Mexico, de CONANP, ging het om tussen de dertig en zestig miljoen dieren. Rond 1880 waren er echter nog maar duizend wilde bizons over. In 2009 werd de eerste kudde van 23 dieren geherintroduceerd in het natuurreservaat Janos, in Chihuahua te Mexico. Vorig jaar werd een tweede kudde, eveneens afkomstig uit de VS, uitgezet in het natuurgebied Maderas de El Carmen in Coahuila. Deze negentien zuivere dieren met ‘vers bloed’ voegden zich bij de inmiddels zo’n tweehonderd bizons die in het noorden van het land rondlopen. De CONANP is tevreden met de herintroductie:

“Dit project is een goed voorbeeld van succesvolle herintroductie van bedreigde diersoorten door middel van intensieve samenwerking tussen verschillende actoren.”

Het grootste Amerikaanse landdier is hiermee hopelijk definitief terug in Mexico nadat een eeuw geleden de laatste bizon werd doodgeschoten en zijn leefomgeving was verwoest.

Lucratieve jachttrofee

Het succes van het project is voor de Mexicaanse autoriteiten helaas nog geen reden om de bizon op de lijst van bedreigde diersoorten te zetten. De dieren worden in hun leefomgeving belaagd door de oprukkende landbouw en de aanhoudende jacht. Nog geen week nadat de Mexicaanse minister van Milieu, María Luisa Albores González, foto’s publiceerde van bizons in de sneeuw op de vlakte van Coahuika, circuleerden er op sociale media foto’s van jagers met een paar gedode exemplaren. Deze afbeeldingen verschenen op de Facebook pagina van Rancho Buena Vista – een jachtboerderij in het centrum van Coahuila. Volgens de site biedt Rancho Buena Vista rangeerdiensten voor Amerikaanse bizons en herten op een terrein van 100.000 hectare, tachtig kilometer van de stad Santa Rosa de Múzquiz. Tevens boden zij vliegreizen aan vanaf Eagle Pass te Texas inclusief all-in eten en alcoholische versnaperingen. Voor plezier en schietvertier op lucratieve jachttrofeeën. Rancho Buena Vista op Facebook:

“Bij de jacht op Amerikaanse bizons wordt gebruik gemaakt van magnumgeweren, of als de jager dit besluit, is het mogelijk om pijl en boog te gebruiken.”  

Volgens hun Facebook pagina werd het terrein beheerd door natuur- en visserijbiologen van de Texaanse A&M Universiteit die leefgebieden en dieren in het wild onderhouden. De pagina is van Facebook verwijderd na een grote golf van kritiek.

Opheldering

De regering van Coahuila legde via twitter uit dat de vergunningen op jacht op dit soort boerderijdieren alleen worden verleend door de federale regering. Echter blijkt dat de staatsecretaris van Milieu geen kennisgeving heeft ontvangen over de verlening van deze vergunning en dus kan er sprake zijn van illegale jacht. De autoriteiten hebben beloofd dit grondig uit te zoeken en – bij bewijs voor de illegale jacht op de bizons – sancties toe te passen op diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

De CONANP geeft aan dat de dode bizon op de foto’s vrijwel zeker geen deel uitmaken van de herintroduceerde kudde. Waarschijnlijk zijn deze dieren als levende schietschijven geïmporteerd naar Mexico voor de (illegale) particuliere jacht.

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Jessica Slotman 


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.