Op een landgoed ten zuiden van Dublin is een lugubere ontdekking gedaan. Een wandelaar trof in februari een massagraf met meer dan 100 sikaherten in staat van ontbinding aan. De Ierse politie heeft vorige week een onderzoek ingesteld.

massagraf
Ruim 100 sikaherten werden aangetroffen in het massagraf | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Het moet een grote schok zijn geweest voor degene die op de dode herten stuitte. In een grote kuil lagen meer dan 100 rottende karkassen, op het landgoed Luggala in het graafschap Wicklow, bijna 30 kilometer ten zuiden van Dublin. Het terrein grenst aan het Wicklow National Park. De karkassen lagen naar verluidt vlak bij een waterbron, wat mogelijk de verspreiding van ziekten tot gevolg kan hebben.

Politie en milieu-beambten kregen vorige week een tip en foto’s binnen, waarna een onderzoek werd ingesteld naar de vondst van de gedode dieren. Afgelopen vrijdag zijn graafwerkzaamheden begonnen bij de betreffende kuil op het landgoed dat 5.000 hectare groot is en eigendom van de familie Guinness.

Wie de vele dieren heeft gedood en waarom is vooralsnog een raadsel.

Een woordvoerder van de Wild Deer Association lijkt het vermoeden te hebben dat de slachtpartij te maken heeft met het feit dat velen van mening zijn dat de populatie sikaherten in de regio te groot is geworden en vanwege angst voor de verspreiding van rundertuberculose. Veel boeren en landeigenaren in Groot-Brittannië en Ierland geven wilde dieren als herten, maar vooral ook dassen, hiervan de schuld. Hoewel wilde dieren drager kunnen zijn van TBC, is niet wetenschappelijk vastgesteld dat herten bovine tuberculose daadwerkelijk overdragen op vee en dat het doden van wilde dieren die drager zijn, nut heeft bij het voorkomen van de ziekte bij vee.

“Dit incident toont de mate aan waarin wilde herten in het gebied worden verguisd, onder meer door misleidende verklaringen over herten en tuberculose. Hierdoor worden herten, een beschermde diersoort onder de Wildlife Acts, door sommige landeigenaren als ongedierte beschouwd. ”

Het Luggala-landgoed staat erom bekend dat beroemde gasten als Michael Jackson, Mick Jagger en Bono hier verbleven. Daarnaast zijn er scenes opgenomen van de tv-series Vikings en van films als King Arthur en Astérix et Obelix.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde