Op een landgoed ten zuiden van Dublin is een lugubere ontdekking gedaan. Een wandelaar trof in februari een massagraf met meer dan 100 sikaherten in staat van ontbinding aan. De Ierse politie heeft vorige week een onderzoek ingesteld. Het moet een grote schok zijn geweest…