Als het Kroondomein elk jaar voor ruim drie maanden dicht gaat om koninklijke jachtgezelschappen het rijk alleen te geven, dan moet de subsidiekraan dicht. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie van de Partij voor de Dieren die ervoor pleit om de jaarlijkse subsidie van bijna 800.000 euro alleen nog te verstrekken als natuurgebied Het Loo jaarrond open blijft.

Kroondomein
Gesloten tussen 25 september en 25 december | Foto: via persbericht PvdD/De Faunabescherming

Jaarronde openstelling moet voorkomen dat er van 15 september tot 25 december gejaagd wordt door de koning en zijn gasten. In 2017 werden in het domein 282 herten en reeën, 827 everzwijnen en 3 moeflons geschoten. Ook dit jaar ging het natuurgebied weer dicht voor bezoekers ten faveure van de hofjagers. Ondanks een eerder dit jaar aangenomen motie van de PvdD, die stelde dat het Kroondomein het hele jaar moest worden opengesteld voor bezoekers.

kroondomein
Foto: via persbericht PvdD/De Faunabescherming

Onacceptabel

Premier Rutte weigert de motie uit te voeren, omdat de koning zelf zou gaan over het beheer van het terrein. PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg:

“Koning Willem Alexander heeft daar desgevraagd op gereageerd dat de openstelling van het Kroondomein thuishoort in de Tweede Kamer. Die heeft vandaag op ondubbelzinnige wijze voor de tweede maal laten weten dat het Kroondomein jaarrond opengesteld zou moeten worden. Het is onacceptabel dat de regering weigert de wens van een Kamermeerderheid uit te voeren. Plezierjacht is niet meer van deze tijd, daar is ook bijna driekwart van de Nederlanders het over eens.”

Kroondomein
Het Kroondomein moet jaarrond opengesteld zijn | Foto: publiek kroondomein

Voorwaarde

Kroondomein Het Loo ontvangt tot 2021 jaarlijks een subsidie van bijna 800.000 euro. De op 6 november 2018 aangenomen PvdD-motie stelt dat bij de nieuwe subsidieverlening de voorwaarde moet worden opgenomen dat het gehele gebied jaarrond open blijft, wat een feitelijk einde van de hofjacht zou betekenen.

Bron:

Open Brief aan de Koning over gesloten houding rond Kroondomein