Weglopen voor verantwoordelijkheid en ogen sluiten voor toekomst.

Het is de laatste dagen pijnlijk duidelijk geworden: de bewindslieden op Volksgezondheid en Landbouw vinden dat ze geen enkel middel onbeproefd hebben gelaten om op tijd en effectief de uitbraak van Q-koorts de bestrijden. En als er in het rapport van de Commissie van Dijk al verwijten zijn, dan spelen ze over en weer de zwarte piet.

Q-KoortsNog daargelaten, dat er geen enkele vorm van oprecht mededogen is voor de ongelukkigen die met de ziekte besmet zijn geraakt. Het is typerend voor de opvattingen van de Minister van Landbouw, dat de getroffen geitenhouders vanzelfsprekend konden rekenen op een financiële tegemoetkoming, maar de patiënten worden aan hun lot overgelaten.

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer gaat de bevindingen van zijn onderzoek en van de hoorzitting die onlangs in Den Bosch werd gehouden, nu verzamelen en rapport uitbrengen aan minister Schippers en de Tweede Kamer. Het is op voorhand hoogst onwaarschijnlijk, dat er daadwerkelijk lessen uit worden getrokken. Immers, ook na de Q-koorts hebben het RIVM en andere deskundigen de minister al herhaaldelijk gewezen op de gevaren van nieuwe, veel ernstiger vormen van vee-industrie gerelateerde gevaren voor de volksgezondheid: ESBL en MRSA. De minister ziet vooralsnog geen reden om in te grijpen en vertrouwt op zelfregulering van de industrie!

Waar gaat het om? Kort gezegd komt het neer op besmetting met enzymen, die allerlei bacteriën immuun maken voor antibiotica. Oorzaak: het op grote schaal preventief toedienen van antibiotica in de intensieve veehouderij. Een voorbeeld: een vleeskuiken leeft doorgaans zes weken en krijgt in dat korte bestaan gemiddeld vier keer antibiotica toegediend. Plus overigens nog zestien andere medicijnen.

De kans dat je besmet raakt met ESBL bij het uitpakken of bereiden van kippenvlees is vrij groot. Eén op de vijf Nederlanders is al besmet. Van de kippenboeren is één op de drie besmet met ESBL. Let wel, het gaat dus om een potentieel dodelijke besmetting.

En wat doet de overheid? Die roept de sector op tot zelfregulering. De sector heeft daarop toegezegd te streven naar een halvering van het gebruik van antibiotica in 2013. Wie dat controleert? De sector zelf! Aardig detail in dat verband: veeartsen blijken voor 20 tot 50 procent van hun inkomen afhankelijk van de verkoop van antibiotica.

En intussen ligt er dus gewoon besmet vlees in de supermarkt.  Het wachten is op een uitbraak met nog veel dramatischere  gevolgen. Gevolgen waarbij die van Q-koorts, hoe ernstig ook, volgens deskundigen, zullen verbleken. En onze overheid? Die kijkt vooralsnog de andere kant op.

De bouw van gigastallen gaat gewoon door en als er weer eens duizenden dieren worden “geruimd” stoppen we de kop in ’t zand.

Ondertussen is in de VS weer een geval van BSE oftewel de gekke koeienziekte ontdekt.

Maar geen reden tot paniek mensen. Volgens de de Amerikaanse autoriteiten is er geen besmet vlees in de voedselketen terecht gekomen.

Nog niet…

Ga proberen om er een volgende blog iets vrolijkers van te maken maar met het nieuws van deze week kan ik alleen maar denken er MOET echt iets wezenlijks gaan veranderen anders zie ik de toekomst erg somber in.