Een schokkend staaltje jachtpromotie in het NTR-kinderprogramma De Buitendienst. Conclusie: jacht is dé oplossing voor het ganzen ‘probleem’.

Ganzenjacht Hoeksche Waard jachtpromotie
Ganzenjacht Hoeksche Waard 24 augustus 2013 | Foto via STOP DE GANZENMOORD

Een hobbyjager wilde maar al te graag demonstreren hoe hij beschermde dieren uit de lucht schiet. Uiteraard zijn ‘zijn’ vogels altijd op slag dood. Hoe ver bezijden de waarheid dit is, wordt wel duidelijk uit de filmpjes over de ganzenjacht in de Hoeksche Waard. Dat bijna de helft van alle ganzen met hagel in het lijf rondvliegt, meldt de NTR voor het gemak ook maar niet

Grasland
De toename van het aantal ganzen is direct gerelateerd aan ontwikkelingen in de landbouw en de enorme oppervlakten aan voedzaam gras die we in dit land kennen. Flink bemeste weidegronden vormen ideale foerageergebieden voor ganzen. Het beleid van op grote schaal doden van ganzen, zoals de provincies al jarenlang voeren, heeft niet geleid tot minder schade. Het is dus niet alleen uiterst wreed, maar ook volkomen zinloos. Dus wat wil de NTR kinderen precies meegeven: dieren doodmaken is leuk?!

Wreed
Jacht leidt níét tot minder ganzen. Integendeel. De massale slachtpartijen onder ganzen bevorderen de aanwas, waardoor er alleen maar meer ganzen komen. In het programma worden alle alternatieven voor de ganzenjacht afgedaan als niet effectief. Welk bewijs heeft de NTR daarvoor gevonden? Het woord van een jager? Wat we in ieder geval wél zeker weten is dat jacht het probleem alleen verplaatst en niet resulteert in kleinere populaties. Er worden elk jaar juist méér ganzen gedood.

Ganzenvlees
Het programma wil ook nog eens dat kinderen ‘chique en heerlijk’ ganzenvlees gaan eten. Ganzen zijn beschermde, inheemse dieren. De natuur is geen supermarkt waaruit je ongestraft kunt ‘oogsten’. Ganzen horen in dit land, ze maken deel uit van het ecosysteem en hebben daarin een belangrijke rol te vervullen. Dat de NTR meehelpt om de KNJV-propaganda van het ‘eerlijke stukje vlees uit de natuur’ onder kinderen te verspreiden, is schandalig en getuigt van minachting voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders die tegen de plezierjacht is.

De NTR vindt het propageren van het doden van dieren voor je plezier blijkbaar een geschikte boodschap om aan kinderen mee te geven. De KNJV zal het filmpje graag op haar website zetten, bij de al geplaatste jachtpromotiefilmpjes van de KRO, NCRV en (daar is ie weer!) NPS-NTR. Met dank aan de belastingbetaler.

Bekijk hieronder de documentaire over de ganzenjacht bij Schiphol door RTV Noord-Holland in samenwerking met PiepVandaag.nl:

De Faunabescherming ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.