Verboden insecticide zal dit jaar gebruikt worden op suikerbieten in Groot-Brittanië, ondanks bewijs dat het schadelijk is voor bijen.

bijen
Insecticide die schadelijk voor bijen is toch weer toegelaten in Verenigd Koninkrijk | Foto: publiek domein (CC0)

Britse ministers hebben een verbod op het pesticide thiamethoxam teruggedraaid voor de suikerbietenteelt. De regering verwerpt daarmee het advies van haar eigen wetenschappelijke adviseurs. In 2018 werd het middel in heel Europa verboden nadat uit een reeks onderzoeken bleek dat het schadelijk is voor bijen. Maar het bedrijf British Sugar vroeg een noodontheffing aan. Een landelijke prognose van het deel van gewas dat zal lijden aan virusgeel, een ziekte die wordt verspreid door bladluizen, zit namelijk ver boven de grens van 19%. Om die reden wordt nu een vrijstelling verleend aan de sector. De Britse Wildlife Trusts bekritiseert deze voorspellingen echter; in het verleden hebben ze vaak anders uitgepakt.

“Dat het gebruik van die bijen dodende pesticide is goedgekeurd, is schandalig,” zegt Craig Bennett, directeur van The Wildlife Trusts. “De regering heeft ambities geschetst om de natuur te herstellen. Maar tegelijkertijd geeft die groen licht om een zeer giftige chemische stof te gebruiken die schadelijk kan zijn voor bestuivende insecten en grond en rivieren kan vervuilen.”

“Bijzondere omstandigheden”

Michael Gove, die in 2017 minister van Milieu was, vertelde het volgende:

“Het bewijs over de risico’s van het gebruik van deze neonicotinoïden voor ons milieu is duidelijk. Met name voor de bijen en andere bestuivers zijn de schadelijk, terwijl deze dieren zo’n belangrijke rol spelen in onze £ 100 miljard voedingsindustrie. We kunnen het ons niet veroorloven om onze bijenpopulaties in gevaar te brengen.”

Nu zegt een woordvoerder van het ministerie van Milieu, Voedsel en Landbouw dat het besluit om een noodvergunning goed te keuren niet makkelijk was.

“We evalueren de risico’s zeer zorgvuldig en verlenen alleen tijdelijk toestemming voor beperkte bestrijdingsmiddelen in bijzondere omstandigheden wanneer aan strikte eisen wordt voldaan en er geen alternatieven zijn.”

De EU

Matt Shardlow, hoofd van de dierenorganisatie Buglife, zei:

“Het is schrijnend dat rivieren en bloemen in Oost-Engeland deze zomer zullen worden vervuild met giftige insecticiden, met enorme schade voor bijen, eendagsvliegen en vele andere dieren. Neonicotinoïden zijn terecht verboden en deze vrijstellingen moeten stoppen.”

Er is geen dosisniveau bekend waarbij geen negatieve effecten op bijen optreden.

Twaalf EU-landen, waaronder Frankrijk, België, Denemarken en Spanje, hebben de afgelopen drie jaar tijdelijk toestemming verleend voor het gebruik van dergelijke pesticiden. Volgens een onderzoek uit 2017 kunnen vrijwel alle boerderijen hun pesticiden gebruik aanzienlijk verminderen en evenveel voedsel produceren.

Bron:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.