Spanje kampt met de vroegste hittegolf in jaren en die valt helaas samen met het broedseizoen van gierzwaluwen. Het zorgt voor massale sterfte bij de jonge dieren, die de hitte proberen te ontsnappen door hun nest te verlaten voor ze kunnen vliegen.

hittegolf
Hittegolf Spanje zorgt voor massale sterfte jonge gierzwaluwen (foto is van verschillende zwaluwsoort dan gierzwaluw) | Foto: Pixabay

Spanje kampt nu met de vroegste hittegolf in veertig jaar tijd met temperaturen van boven de veertig graden. Dat komt akelig samen met het broedseizoen van de gierzwaluwen. Door het warme weer hebben de dieren volgens ecologen hittestress en dorst. De jonge vogels proberen aan de warmte te ontsnappen door het nest te verlaten voor ze kunnen vliegen. Hierdoor zijn duizenden gierzwaluwen op deze manier doodgegaan of liggen stervend in de straten van Sevilla en Córdoba.

“Als je over straat liep, lagen er zo’n 100 kuikens vlak naast een gebouw, sommige stervend en sommige aan het vechten voor hun leven,” zegt bioloog Elena Moreno Portillo van Ecourbe, een vereniging uit Sevilla die zich inzet voor natuurbehoud in stedelijke gebieden.

Gebouwen

De beschermde vogelsoort bouwt zijn nest vaak in gevels van gebouwen of holtes van daken, waarbij een kleine spleet naar buiten open blijft. “Onze gebouwen zijn meestal gemaakt van beton of metalen platen en die worden erg heet. Het wordt daardoor een oven voor de kuikens en die haasten zich naar buiten omdat ze niet tegen de temperatuur binnen in het nest kunnen”, legt Morena Portillo uit.

“Ze worden binnen letterlijk gekookt.”

Volgens Moreno Portillo had een week vertraging van de hittegolf het verschil kunnen maken. Halverwege juli zouden deze vogels waarschijnlijk kunnen vliegen.

Herstellen

Door hun bouw kunnen zwaluwen niet vanaf de grond vliegen en daardoor wordt de kans op overleven nog kleiner als ze eenmaal op de grond liggen. Om toch zoveel mogelijk dieren te redden, vingen bezorgde inwoners zoveel mogelijk van de uitgedroogde en ondervoede kuikens. Zo hebben ze meer dan vierhonderd jonge gierzwaluwen naar opvangcentra in de buurt gebracht om verzorgd te worden. Als de dieren herstellen worden ze over een paar weken – als ze zijn gegroeid – weer vrijgelaten.

Klimaatverandering

Elk jaar speelt dit probleem weer op, maar niet vaak zo erg als nu. Door klimaatverandering begint de zomer steeds vroeger in het jaar. In Spanje begint de zomer nu tussen de twintig en veertig dagen eerder dan vijftig jaar geleden. Hoewel het nu dus ernstiger is dan voorgaande jaren, is er wel sprake van een patroon.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma