De winter is nog maar net officieel begonnen in Nederland. Toch zijn ‘Amalia’ en ‘Amsterdam’, twee gezenderde grutto’s van het ‘Kening fan ‘e Greide project’ alweer op weg naar Nederland, vanuit hun overwinteringsgebied in Mauritanië. Beide vogels zijn op dit moment aangekomen in het Zuid-Spaanse Coto Donana National Park.

Grutto
Foto: Hans Hillewaert [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Vanuit ons eenvoudige boerenverstand gaat iedereen ervan uit dat vogels in het voorjaar aankomen in Nederland en in het najaar weer vertrekken. Toch blijkt uit onderzoek met zendertjes dat vijf Nederlandse grutto’s half juli al ten zuiden van de Sahara verbleven. Een andere gezenderde grutto verbleef op dat moment nog in Nederland, eentje verbleef in het broedgebied in IJsland, terwijl de rest in Zuid-Spanje zat.

‘Amalia’ en ‘Amsterdam’ vliegen noordwaarts
‘Amalia’ verbleef in het broedseizoen bij Britswerd in Friesland, zij zat tot enige tijd geleden in Mauritanië. Op 11 december werd zij gepeild in Zuid-Spanje. Ook ‘Amsterdam’, die dit jaar gebroed heeft in Ameland verliet op 10 december haar gebied in Mauritanië en werd op 15 december ook gepeild in Zuid-Spanje. In hetzelfde gebied zitten nog twee grutto’s, ‘Nantes’ en ‘Rotterdam’ een IJslandse grutto; zij hebben de oversteek naar Afrika helemaal niet gemaakt.

IJslands grutto
IJslandse grutto | Foto: Wikimedia Commons

‘Brussel’, een andere gezenderde grutto verblijft op dit moment in Zuid-Portugal. Uit de gegevens blijkt dat deze grutto in 2013 helemaal niet naar het noorden is afgereisd, maar het hele jaar in het zuiden van Spanje en Portugal verbleef. Andere grutto’s zitten nog in West-Afrika, waarvan de verste in Sierra Leone verblijft.

Kortom, er valt nog veel te ontdekken over de vogeltrek.

Nederland moet nog even wachten voordat zij de eerste grutto’s weer mag begroeten, zo half februari worden de eerste vogels weer verwacht.

Bron: Vogelbescherming.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven