Het voor de kust van Australië gelegen Great Barrier Reef, het grootste koraalsysteem ter wereld, is al lang niet meer het kleurrijke paradijs dat we ons erbij voorstellen. Voor de derde keer in vijf jaar tijd verbleekten enorme stukken koraal in de veel te sterk opgewarmde koraalzee.

Great Barrier Reef
Great Barrier Reef verbleekt opnieuw verder | zlatkarp Flickr via Compfight cc

Afgelopen dinsdag maakte de Australische onderzoeker Terry Hughes, van de James Cook University, bekend dat het koraalrif voor de noordoostkust van zijn land op grote schaal verbleking vertoont.
De afgelopen zomer was opnieuw erg warm op het continent, wat ook snel stijgende watertemperaturen tot gevolg had. De algen die het koraal zijn kleur en voedingsstoffen geven, verdwijnen bij te hoge temperaturen, grote stukken wit koraal achterlatend.

Hughes noemt het afgelopen seizoen, met een verlies van een kwart van de kleur in het totale rif, één van de zwaarste verblekingsperiodes tot nu toe.

Al gaat het niet om de zwaarste verblekingsperiode die we de afgelopen jaren zagen, wel heeft deze in een groter gebied effect dan ooit te voren. Hughes en zijn team onderzochten in de tweede helft van maart vanuit de lucht 1.036 riffen, gelegen binnen het 2.300 kilometer lange Barrier Reef. Hughes:

“Voor het eerst zijn ernstige bleekverschijnselen waargenomen in de drie grote regio’s van het Great Barrier Reef: het noorden, het centrum en grote delen van de zuidelijke sector.”

De ervaring leert volgens Hughes dat verbleking uiteindelijk zal leiden tot een hoge sterfte van de koralen.

Het is mogelijk dat de riffen hun kleur herstellen als het water afkoelt, maar wanneer de temperatuur hoog blijft en ze geen voedingsstoffen meer krijgen door de algen die wegblijven, zullen ze sterven. Dit zou een ramp zijn voor het onder water gelegen natuurgebied. In 2016 en 2017 verbleekten al enorme stukken van het rif, waarna men schatte dat een derde tot de helft van het totale koraaloppervlak stierf. Met het verlies van nog eens een kwart van het levende rif blijft er niet zo veel meer over van het eens zo legendarische paradijs voor zeeleven.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Merel Roks