Ondanks de eerdere toestemming heeft de gemeente Meierijstad (NB) uiteindelijk toch geen vergunning verleend voor de vestiging van een nieuwe megastal voor 18.000 varkens in Nijnsel.

Meierijstad
Toch geen nieuwe varkensfabriek in gemeente Meierijstad | Foto: CIWF

In juli gaf CIWF (Compassion in World Farming) nog 18.000 bloemzaden aan de gemeente Meierijstad onder het motto ‘18.000 bloemen of 18.00 varkens?’. Een petitie tegen de geplande megastal werd door zo’n 15.000 mensen ondertekend en deze lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Gisteravond besloot de gemeenteraad dat de megastal van de baan is.

Zorgen
De protesten kwamen uit heel het land, maar ook in de gemeente zelf was veel weerstand tegen de komst van de megastal. De zorgen betroffen zowel het dierenwelzijn als de angst voor overlast door stank en gezondheidsrisico’s. Geert Laugs, directeur van CIWF NL, zei in juli:

“De golf aan reacties op de petitie laat zien: niemand wil deze stal. Voor de omgeving, de mensen én de dieren is het veel beter om hier – bijvoorbeeld – mooie bloemen te zaaien.”

Op 13 juli besloot de gemeente Meierijstad dat de megastal in Nijnsel gebouwd mocht worden. Volgens het college was de varkensfabriek niet in strijd met de regels.

Meierijstad
18.000 bloemen of 18.00 varkens? | Foto: CIWF

Discussie
De beslissing van Meierijstad om geen vergunning te verlenen voor de megastal in Nijnsel valt in een periode waarin de discussie over megastallen steeds heftiger wordt. Naast de fabrieksmatige manier waarop de dieren gehouden worden en gereduceerd zijn tot ding, zijn ook de regelmatig voorkomende stalbranden en de grote aantallen dieren die daarvan het slachtoffer worden reden om megastallen ter discussie te stellen. Tevens zijn er wel degelijk aanwijzingen dat deze vorm van bio-industrie een gevaar kan betekenen voor de gezondheid van omwonenden.

Maar voorop staat natuurlijk het welzijn van deze intelligente dieren, die in dergelijke fabrieken niet in staat zijn om natuurlijk gedrag te vertonen, zoals de zorg voor hun biggen, of het nemen van een heerlijk modderbad en lekker rondscharrelen op een erf of in het vrije veld.

Meierijstad
Een heerlijk modderbad | Foto: Wakker Dier

Bron: CIWF ©AnimalsToday.nl Bart van Riel