Vorige week hebben ARK Natuurontwikkeling en Bureau Natuurbalans enkele honderden geelbuikvuurpaddenlarven uitgezet. De geelbuikvuurpad is in Nederland een uiterst zeldzame soort en komt alleen in het zuiden van Limburg voor.

Geelbuikvuurpad - Wolfhaag
Geelbuikvuurpad | Foto: Wikimedia Commons

Door achteruitgang van het leefgebied was de soort bijna uitgestorven. ARK Natuurontwikkeling, Waterschap Roer en Overmaas en Dienst Landelijk Gebied hebben bij Vaals aan beekherstel gedaan en daarmee gunstig leefgebied voor de geelbuikvuurpad en vele andere soorten gecreëerd. De graslanden en bronbeekjes rond en in Wolfhaag worden steeds natuurlijker en zo interessanter voor de geelbuikvuurpadden.

De Zuid-Limburgse beekjes slingeren zich door het landschap en stellen de geelbuikvuurpad in staat zich te verspreiden naar andere leefgebieden. Met de uitzetting bij Wolfhaag is een mooie stap gezet voor de toekomst van de geelbuikvuurpad.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl