Een wereldprimeur: GAIA opende deze week een bordeel voor katten in hartje Brussel. Aangezien ieder jaar meer dan 30.000 katten in dierenasielen terechtkomen, is de situatie in België dramatisch te noemen. Er is nood aan een mentaliteitsverandering en aan een oplossing. GAIA wil met deze sensibiliseringscampagne op een duidelijke manier aankaarten dat katten teveel sekspartners en teveel kittens hebben, en politici ertoe aanzetten om de sterilisatie van katten wettelijk verplicht te maken.

GAIA bordeel
Foto: GAIA

Een overpopulatie die blijft toenemen

Het aantal katten in België is nog steeds zeer hoog en creëert een erg groot probleem inzake overpopulatie. De meest recente schatting toont aan dat er in 2012 zo’n 31.434 katten in dierenasielen terechtkwamen. Maar het aantal katten overstijgt ruim het aantal plaatsen in deze asielen… Een oncontroleerbare situatie die vaak noodgedwongen leidt tot euthanasie van deze katten. Alleen al in 2012 moesten er 11.208 katten noodgedwongen geëuthanaseerd worden.

Om deze situatie op te lossen bestaat er slechts één oplossing: het verplicht maken van sterilisatie. Om de Belgen met de situatie te confronteren en om politici aan te zetten het wettelijk kader aan te pakken, lanceert GAIA vandaag een nieuwe sensibiliseringscampagne.

Ontdek het eerste bordeel voor katten

Om aan te tonen dat katten teveel sekspartners en kittens hebben, huldigt GAIA het eerste kattenbordeel in. Een wereldpremière : een huis van lichte zeden voor katten in hartje Brussel. In realiteit gaat het over een geanimeerde projectie van typische raambordelen uit de rosse buurt, en dit op de zuidelijke gevel van het Crowne Plaza van Brussel. We zien het buitenzicht van een bordeel: de ramen zijn verlicht met neonlichten, met schaduwen van krolse katten, verschillende kamers insinueren seksuele taferelen. Een animatie die tot leven komt in het bijzijn van nietsvermoedende toevallige passanten, tot de boodschap van GAIA verschijnt:

“Katten hebben teveel sekspartners. Vermijd ongewenste kittens, laat je kat steriliseren.”

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA:

“Bij katten is 1 +1 = 6 en dat 2 à 3 keer per jaar. Met deze campagne willen we duidelijk maken dat de katten teveel jongen baren en dat de verantwoordelijkheid om het probleem aan te pakken bij de eigenaars ligt. Op die manier moeten katten niet achtergelaten worden of moet er geen euthanasie worden gepleegd. De situatie moet veranderen, en vlug!”

Een kwestie van evenwicht

Conform het kattenplan van Laurette Onkelinx moeten asielen, kwekers en verkopers van katten vanaf dit jaar de dieren verplicht identificeren en registreren alvorens ze aan particulieren te verkopen. Dit plan had als doel om tegen 2016 de sterilisatie van alle katten, inclusief deze van particulieren, wettelijk verplicht te maken. Maar deze laatste fase werd niet voltrokken. We kunnen dus absoluut nog niet spreken van een efficiënte wetgeving voor alle eigenaars van katten. Er moet nochtans een oplossing komen alsook een evenwicht inzake katten en asielen.

Het is daarom dat GAIA opnieuw campagne voert. Michel Vandenbosch, GAIA-voorzitter:

“De situatie in België blijft dramatisch. Het aantal katten die in asielen terechtkomen daalt niet en dat is zonder de kittens en katten gerekend die aan hun lot overgelaten worden. Aan de ene kant zijn de asielen overbevolkt door achtergelaten dieren zonder dat er voldoende adopties volgen, en aan de andere kant hebben particulieren geen controle over de reproductie van hun kat. We moeten de burgers én politici sensibiliseren en hun mentaliteit veranderen. Het is absoluut noodzakelijk om sterilisatie van alle katten verplicht te maken. Naast een plicht naar de dieren toe is het ook een burgerplicht.”

Gesteund door Blauwe Wereldketen, het asiel van Sint-Truiden, Animaux en Péril en een groot aantal andere verenigingen voor dierenwelzijn en de asielen, dringt GAIA er bij Minister Laurette Onkelinx – bevoegd met dierenwelzijn – op aan om op federaal niveau de wet rond de sterilisatie van particuliere katten te wijzigen. Zoals de Raad voor Dierenwelzijn oorspronkelijk aan de Minister had aanbevolen.

Ontdek de rosse buurt

De projectie zal telkens ’s avonds plaatsvinden tussen 17u en 21u30, van 28 januari tot en met 1 februari 2014, op de zuidelijke gevel van het Crowne Plaza. Digitale surfers kunnen ook doorheen de rosse buurt van de katten wandelen via ‘hot pussy’. De campagne wordt vergezeld van een YouTube video die op de sociale media van GAIA te vinden is en via advertenties in de magazines.

Katten hebben te veel sekspartners

Persbericht GAIA.be