Dit is een papegaaiduiker, gefotografeerd op het Schotse eiland Fair Isle. Na overbejaging voor vlees en eieren in de 19e eeuw herstelden de populaties zich. De grootste bedreiging op dit moment, en voor de toekomst, lijkt het verdwijnen van hun voedsel te zijn door  klimaatverandering en vooral overbevissing. 

papegaaiduikerPapegaaiduiker | Foto: Erwin Vermeulen
papegaaiduikerPapegaaiduiker | Foto: Erwin Vermeulen

Bijna alle commercieel interessante visbestanden worden overbevist. Sommige soorten, zoals de blauwvintonijn en enkele haaiensoorten, stevenen vrijwel zeker op uitsterven af. Het zijn echter niet alleen de grote roofvissen aan de top van de voedselketen die te lijden hebben, er word even hard aan de basis van de voedselketen gesloopt in Europese wateren.

De zandspiering bijvoorbeeld is niet interessant voor menselijke consumptie. Tot 2002 werd er ieder jaar toch tot een miljoen ton uit de Noordzee gevist, om te worden vermalen tot veevoer en mest. In 2002 stortte de zandspieringpopulatie in en de vismeelindustrie schakelde over op blauwe wijting en horsmakreel als ‘grondstof’. De papegaaiduiker heeft die luxe niet.

Erwin Vermeulen
Vrijwillger Sea Shepherd

©PiepVandaag.nl