Het Europees Parlement geeft besloten om door te gaan met de subsidiëring van het stierenvechten via agrarische subsidies die bestemd zijn voor het fokken van vlees voor vleesconsumptie. Uiteindelijk telden er 309 stemmen vóór het einde, 323 tegen en waren er 58 onthoudingen. Bas Eickhout, Nederlandse Europarlementariër van GroenLinks, heeft geprobeerd om via het inbrengen van een amendement tijdens de plenaire vergadering een einde te maken aan de subsidiëring van het stierenvechten. Eerder heeft hij een soortgelijk amendement ingediend bij de milieucommissie, waar hij wel steun kreeg voor zijn voorstel. Bij de begrotingscommissie kreeg hij echter geen steun.

subsidiëring
Foto: Wikimedia Commons

Het is erg jammer dat er geen einde komt aan de subsidiëring van het stierenvechten via de Europese Unie. Maar tegelijkertijd zijn we ook tevreden over het feit dat diverse Europarlementariërs zich met dit thema hebben beziggehouden, zoals Bas Eickhout, maar ook de Schotse Europarlementariër Alyn Smith, en dat zij dit onderwerp op de politieke agenda hebben gezet.

Het einde van de Europese subsidies is een onderwerp dat ons al langer bezig houdt: op 4 juli 2013 besloot de Nederlandse Tweede Kamer unaniem, na een voorstel van de Partij voor de Dieren met behulp van CAS International, dat er een einde moet komen aan het subsidiëren van het stierenvechten. Lees hier meer over de stemming in de Tweede Kamer. CAS International heeft verder samen met CRAC Europe gelobbyd in de Europese Unie om een einde te maken aan de Europese subsidies. We gaan door met ons werk tot er een einde komt aan het subsidiërn van het stierenvechten door de Europese Unie!

Persbericht CAS International


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.