Vandaag bespreekt het Europees Parlement de begroting voor 2015. Een van de onderwerpen die aan bod zal komen is de subsidie die de stierenvechtsector van de Europese Unie ontvangt, via agrarische landbouwsubsidies. De sector strijkt hiermee 129 miljoen euro op.

parlement

Vanzelfsprekend zijn veel Europeanen tegenstander van het subsidiëren van stierenvechten. Europarlementariër van GroenLinks, Bas Eickhout, zal daarom een amendement inbrengen om hieraan een einde te maken. De subsidie voor een dergelijk barbaars evenement staat haaks op het Europees Verdrag voor de bescherming van dieren waarin staat:

Dieren mogen niet lijden aan pijn, verwondingen, angst of stress.

De Britse Europarlementariër Alyn Smith en zijn fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie zijn van plan het amendement te steunen:

‘Agrarische subsidies moeten worden aangewend om boeren te helpen bij het verbouwen van voedsel, niet om gedateerde en gruwelijke dierenoffers te financieren.’

Diverse dierenwelzijnsorganisaties, zoals CAS International en Een DIER Een VRIEND (EDEV), protesteren vandaag in Brussel tegen de subsidiëring en voor het voorstel van Bas Eickhout. De demonstratie vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur.

Het amendement kun je steunen door deze petitie te tekenen. Bekijk ook de website Stop €129 EU-Millions for Bullfights om Nederlandse Europarlementariërs via e-mail te laten weten hoe je over subsidiëren van stierenvechten denkt.

Bronnen: CAS International, EDEV ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.