In het zuiden van ons land is een onbekende dodelijke ziekte onder egels uitgebroken. De dieren dragen de egelziekte op dit moment extra snel aan elkaar over omdat het paarseizoen is, maar ook door de extreme droogte. De egels komen elkaar tegen op de weinige plekken waar voedsel en water te vinden is.

Egelziekte 2020
Egels kun je helpen met kattenvoer en vers water – geef nooit melk | Foto: publiek domein

Voorlopig heeft de nieuwe ziekte de naam Egelziekte 2020 gekregen. Egels die de ziekte hebben vertonen wonden en abcessen op de ogen, oren, neus voor op de kop en op de voor- en achterpoten. Daarbij kunnen de dieren benauwdheidsverschijnselen krijgen. Jenny Kleve van de Egelbescherming Nederland:

“Er zijn verschijnselen die we herkennen van vorig jaar. Dus dat zou het beginpunt kunnen zijn. Maar aangezien we niet voldoende onderzoek kunnen doen, weten we nog heel weinig over deze ziekte. We weten wel dat de verspreiding heel snel gaat.”

Op dit moment is er nog geen goede medicatie waardoor 60 tot 70 procent van de zieke egels komt te overlijden. Er is inmiddels een werkgroep opgericht om de ziekte te onderzoeken en alle informatie in kaart te brengen.

Egelziekte 2020
Egels eten ook bosaardbeien | Foto: publiek domein

Egelziekte 2020 vanuit België naar het noorden

In april werden de eerste zieke dieren in België aangetroffen en daarna volgde spoedig de eerste meldingen van de mysterieuze ziekte in Nederland. Kleve:

“In Brabant is het ‘t ergste maar ook in Limburg, Gelderland en Zeeland zijn zieke egels aangetroffen. Alleen al in Zundert zijn inmiddels 70 zieke egels binnengebracht.”

Egelziekte 2020
Egels leven meer en meer in een ‘versteende’ wereld | Foto: publiek domein

Verstening

Vorig jaar was het ‘Jaar van de egel’ en toen uitte de Zoogdiervereniging haar zorgen over deze dieren in ons land. Anouschka Hof, egelexpert van de Wageningen Universiteit deelt die zorgen:

“Er zijn indicaties dat het niet goed gaat met de egel in Nederland. Recente studies in Engeland wijten de achteruitgang aan het verdwijnen van heggen op het platteland en groen in de stad. De oorzaken van de afname van egels in Nederland zijn nog niet voldoende in kaart gebracht, maar mogelijk is ook hier de verstening van tuinen de grote boosdoener.”

Ook bladblazers richten veel schade aan, door plekjes om te overwinteren finaal weg te blazen. En daar komt nu deze onbekende ziekte bij. Volgens Kleve blijkt uit tellingen van het aantal dode egels langs de weg dat de populatie egels in Nederland sinds 1994 met zeker 70 procent is afgenomen.

egel
De populatie egels is in Nederland sinds 1994 met zeker 70 procent afgenomen | Foto: publiek domein

Een egel is een nachtdier en dus hoor je zo overdag niet te zien. Is dit wel het geval dan is er iets mis met het dier. Als je een egel ziet met de symptomen van de Egelziekte 2020 bel dan de dierenambulance of breng hem dan naar de opvang. Het is belangrijk om daarbij goede hygiënemaatregelen te treffen, dus pak het dier alleen op in een doek en plaats de egel in een doos met voldoende gaten om adem te halen. Was na ieder contact goed je handen en laat kinderen de dieren niet aanraken.

Egelziekte 2020
Geef egels schoon water in schone drinkbakjes | Foto: publiek domein

Kleve roept ook op de egels bij te voeren, bijvoorbeeld met kattenbrokjes:

“Maar die moeten wel droog blijven. Dus zet er een krat overheen en zorg dat er een opening van 14 bij 14 centimeter in zit. En zet er een bak water naast.”

Er zijn ook egels die afkomen op rozijnen bestemd voor merels en spreeuwen.
.

  • Lees ook:

Help wilde dieren de droogte door

.
Bron:

©AnimalsToday.nl