Compassion in World Farming: “Dagenlang onnodig dierenleed door Nederlandse nalatigheid onacceptabel”

Gisteren lanceerde Compassion in World Farming Nederland (CIWF) een landelijke e-mailactie waarin ze staatssecretaris Dijksma oproept de transporten van Nederlands vee naar landen buiten de EU onmiddellijk te stoppen.

geiten vast - staatssecretaris Dijksma
Foto: Eyes on Animals

Aanleiding voor de actie is het schrijnende incident met 250 Nederlandse – veelal zwangere – geiten die dagenlang in veewagens vast stonden aan de grens met Turkije, omdat de papieren niet in orde waren. Geert Laugs van CIWF:

“Dat Nederlandse transporten niet aan de regels voldoen, is onacceptabel. Het is hoog tijd dat de staatssecretaris haar verantwoordelijkheid neemt, strengere controles invoert en toewerkt naar een einde aan het onnodige gesleep met levende dieren.”

Veetransporten naar landen buiten de EU leiden veelal tot onaanvaardbaar dierenleed, omdat de dieren buiten de EU niet meer door de EU-wetten beschermd worden en hen vaak een brute, onverdoofde slacht wacht. CIWF voert al jaren nationaal en internationaal actie voor betere regels en kortere afstanden.

Stoppen
De stichting biedt via haar website iedereen de mogelijkheid een e-mail te sturen naar staatssecretaris Dijksma met de oproep er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de veetransporten naar landen buiten de EU zo snel mogelijk stoppen en – zolang dat nog niet het geval is – dat Nederlandse transporten tenminste aan alle voorschriften voldoen. 

Nalatigheid
De 250 Nederlandse geiten die twee weken geleden vast stonden op de grens tussen Bulgarije en Turkije zijn in totaal 130 uur onderweg geweest van IJsselstein naar Gölbasi, in de buurt van Ankara. De dieren waren de dupe van administratieve nalatigheid. De gezondheidsdocumenten waren niet in orde en er was niet voldoende gelet op de Turkse importeisen, aldus dierenbeschermingsorganisatie Eyes on Animals die ter plaatse was. De lange wachttijden, wisselende importeisen, extreme weersomstandigheden, afwezige uitlaadmogelijkheid en tekort aan water en voedsel zijn bekende problemen bij deze grenspost en leiden tot onaanvaardbare risico’s voor het welzijn van de dieren.

Betere wetgeving
De e-mailactie maakt deel uit van de langlopende campagne van CIWF voor betere nationale en Europese wetgeving omtrent veetransporten. Binnen de huidige Europese regels mogen geiten, schapen en runderen 29 uur (met één uur pauze) vervoerd worden. Na een rustperiode van 24 uur mogen de dieren vervolgens opnieuw op transport. Er is geen grens gesteld aan de afstand waarover dieren vervoerd mogen worden en ook niet aan de duur van de transporten. CIWF pleit voor een maximale duur van 8 uur voor alle transporten.

Klik hier voor de e-mailactie van CIWF.

Persbericht Compassion in World Farming Nederland


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.