Veel dierenartsen hebben moeite dierenmishandeling te herkennen en ook melding er van doen blijkt lastig. Dat blijkt uit onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Honden die in hun eigen uitwerpselen rondlopen, een hond die mishandeld is met een pook, het is natuurlijk pure dierenmishandeling, maar blijkbaar niet in alle gevallen voor iedereen herkenbaar.

Dierenartsen melden mishandeling vaak niet
Foto: MTSOfan / Foter.com / CC BY-NC-SA

“Het probleem met dieren in vergelijking tot bijvoorbeeld kinderen is dat ze niet kunnen praten en blauwe plekken niet te zien zijn”, aldus dierenarts Bob Carrière.

Van de ondervraagde dierenartsen in het onderzoek zegt 84% weleens het vermoeden van mishandeling te hebben gehad. 41 procent zegt echter nog nooit dierenmishandeling te hebben gemeld. Er bestaat een meldcode voor dierenmishandeling maar veel dierenartsen lijken hiervan niet altijd op de hoogte. Dat is een ernstige situatie zegt Carrière. Vaak gaat het niet alleen om dierenmishandeling. Zo blijkt ook uit het onderzoek dat 50,5 procent van de vrouwen die voor mishandeling in een vrouwenopvangcentrum verblijven en een huisdier hebben melden dat dit dier ook is mishandeld.

Huiselijk geweld

Onderzoek van de Universiteit Utrecht en Kadera uit 2012 toont ook een duidelijk verband aan tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Bij geweld in een gezin blijkt geen van de gezinsleden veilig.

In Australië, Canada, Ierland en Amerika was dit verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling al eerder aangetoond. Volgens de onderzoekers heeft deze uitkomst grote maatschappelijke relevantie. Ze raden aan dat vrouwenhulpverleners zich voortaan ook om de huisdieren van slachtoffers bekommeren. Aan de andere kant moeten dierenartsen en dierenpolitie bij meldingen van dierenmishandeling juist alert zijn op menselijk leed. Maar dan moeten laatst genoemde het natuurlijk wel herkennen.

Bij de Universiteit Utrecht op de Faculteit Diergeneeskunde is al sinds 2011 aandacht voor dit onderwerp. In het curriculum van de studenten komt het terug in de leerlijn “cirkel van geweld“.

Ruth van der Leij, dierenarts Shelter Medicine en verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht:

“Wij voelen als dierenartsen de maatschappelijke verantwoordelijkheid dierenmishandeling te herkennen en daarom hebben we deze opleidingsmogelijkheden ontwikkeld en zijn we deze ook aan het verbeteren. Alle studenten krijgen les in het herkennen van mishandeling. Ook is er een forensisch keuzevak dat studenten kunnen kiezen. Op de ‘voorjaarsdagen’, een nationaal veterinair congres voor dierenartsen is vorig jaar voor het eerst een hele dag georganiseerd met als thema forensische diergeneeskunde. Wij als faculteit merken dat dierenartsen dit een nodig en nuttig vakgebied vinden”.

Bron: RTLNieuws.nl ©PiepVandaag.nl