Kadera en het IFAW starten met opvangen van huisdieren bij huiselijk geweld

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor het thema ‘huiselijk geweld’. Recentelijk nog tijdens het congres ‘huiselijk geweld’ van de politie en ook in de media komt er steeds meer aandacht voor deze problematiek waar voorheen nog een taboe op rustte. Langzamerhand begint het besef te groeien dat een vergeten groep slachtoffer wordt; de huisdieren binnen gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld.  Ook bij ‘Kadera aanpak huiselijk geweld’ hebben we de laatste maanden rond dit thema niet stil gezeten.

Hond - Kadera
Foto: Kacper (tow.zwierz) via Compfight cc

Allereerst het belang van huisdieren voor de mens. Ruim 60% van de Nederlandse gezinnen heeft een of meerdere huisdieren. Ze worden (vaak) als waardevol lid van de familie gezien, een maatje, een vriendje en als gezelschap. Op het symposium Antrozoölogie in december van vorig jaar, waar Kadera ook aanwezig was, werd gesproken over de belangrijke relaties en interacties die mens en dier (al jaren) hebben. Tijdens dit symposium werd Marie-Jose Enders-Slegers, zeer gedreven bij de aanpak van huiselijk geweld en dierenmishandeling, benoemd tot bijzonder hoogleraar Antrozoölogie. Dieren zijn niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het opdoen en onderhouden van sociale contacten van mensen. Het is een niet te missen gegeven dat er heel veel dieren zijn die mensen op een of andere manier ondersteunen in het dagelijks functioneren; bijvoorbeeld de blindengeleidehond.  Niet gek dat men dan ook rouwgevoelens heeft wanneer het huisdier komt te overlijden.

Huisdieren zijn vaak een belangrijk onderdeel van het gezin, maar als er sprake is van huiselijk geweld, maakt dit hen ook uitermate geschikt als chantagemiddel. Uit het onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland (2012) dat door Kadera, de Universiteit Utrecht en de Hondenbescherming is uitgevoerd, bleek dat veel vrouwen de vlucht naar de opvang uitstellen vanwege zorgen om het huisdier. Geweld binnen gezinnen houdt vaak niet op bij de partner of het kind, de dieren zijn hier vaak ook direct of indirect slachtoffer van. De laatste tijd groeit binnen Nederland het besef dat er ook voor deze ‘vergeten groep slachtoffers’ iets gerealiseerd moet worden. Zowel om de dieren veilig te kunnen stellen, maar ook om ervoor te zorgen dat de drempel om hulp te zoeken verlaagd wordt. Dieren mogen niet langer een reden zijn om deze hulpvraag uit te stellen. Kadera heeft al langere tijd de wens om een opvang voor huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld te realiseren. Door de samenwerking aan te gaan met het IFAW (International Fund for Animal Welfare) wordt deze wens werkelijkheid.

Samen zullen we bekijken wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn om huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld niet alleen tijdelijk maar ook op de langere termijn op te vangen. Om dit voor elkaar te krijgen is niet alleen een gedegen plan maar ook draagvlak nodig. Binnen de organisaties van Kadera en het IFAW is enthousiast gereageerd op het initiatief en denkt iedereen mee. Niet alleen binnen het steunpunt huiselijk geweld, maar ook de crisisinterventiedienst, het team preventie en de opvang zijn medewerkers enthousiast.  Daarnaast hebben we gemerkt dat bij diverse vrouwenopvang in Nederland de wens al heerst hier iets mee te doen. Daarom zullen we dit voorjaar starten met een pilot in de regio Overijssel, die mogelijk de start kan zijn van een landelijk opererend netwerk van dierenpleegzorg voor huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld. Momenteel zijn beide organisaties druk bezig om op allerlei manieren informatie te verzamelen, contacten te leggen in de regio Overijssel en daarbuiten, een projectplan voor de pilot in Overijssel te schrijven en wordt er gekeken waar fondsen vandaan gehaald kunnen worden om het project uiteindelijk landelijk van de grond te krijgen.

Samenwerking staat hierbij centraal. Er is daarom ook contact met andere organisaties op het gebied van zowel vrouwenopvang als dierenwelzijn, waaronder Stichting Cirkel van Geweld. Deze stichting  zet zich al langere tijd in om de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld onder de aandacht  te brengen en actie daarop te ondernemen.

De samenwerking van Kadera met het IFAW Nederland pakt het probleem vanuit twee werelden aan. Het is tijd om niet vanaf een eigen eiland te opereren, maar om bruggen te bouwen en onze krachten te bundelen waardoor het probleem effectief aangepakt kan worden.

Nicky Jenken, preventiemedewerker Kadera aanpak huiselijk geweld


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.