Vanaf april 2024 geldt in Kroatië: wie een dier achterlaat, gaat naar de gevangenis. Kroatische burgers kunnen dankzij een recente wetswijziging niet langer straffeloos hun dieren achterlaten. Het in de steek laten van dieren wordt sinds 2 april gekwalificeerd als een misdrijf.

Celstraf voor het dumpen van dieren in Kroatië
Celstraf voor het dumpen van dieren in Kroatië | Foto (illustratief): publiek domein

Achtergelaten dieren zijn een groot probleem in Kroatië. Jaarlijks worden er maar liefst 10.000 dieren aan hun lot overgelaten, door mensen die ze niet langer willen verzorgen. Wanneer de dieren op straat belanden, worden ze blootgesteld aan allerlei gevaren. Ze kunnen sterven in het verkeer of gaan een langzame en pijnlijke dood tegemoet door honger, dorst of bevriezing. Kroatische autoriteiten hebben daar ook de handen vol aan: het plaatsen van dieren in geschikte opvangcentra is een uitdaging en er hangt een prijskaartje aan.

Je kat achterlaten in Kroatië levert je een celstraf op | Foto: publiek domein

Celstraf voor het dumpen van dieren in Kroatië

Daarom hoopt de Kroatische overheid dat de nieuwe maatregelen een gedragsverandering bij burgers teweegbrengen: het moet bij burgers doordringen dat zij onder geen enkele omstandigheid een dier aan zijn lot mogen overlaten. De straffen voor het achterlaten van een dier zijn dan ook stevig: iedereen die een huisdier, een gezelschapsdier, een tam dier of een ander soort dier waarvoor diegene verantwoordelijk is in de steek laat, riskeert een gevangenisstraf van maximaal een jaar. Als het achterlaten echter de dood van een dier veroorzaakt, of als er meerdere dieren worden achtergelaten, krijgt de overtreder een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. De gevangenisstraf kan tot 3 jaar oplopen als deze misdrijven zijn gepleegd met een winstoogmerk.

Zwerfdieren vormen een probleem in Kroatië | Foto: publiek domein

In alle gevallen kan in Kroatië voortaan ook een houdverbod opgelegd worden voor maximaal 5 jaar. Een ander punt van de wetswijziging is dat iedereen een melding kan maken bij de Kroatische autoriteiten wanneer het vermoeden bestaat dat iemand een dier heeft achtergelaten.

Gedragsverandering

De juridische vooruitgang is het resultaat van de organisatie Animal Friends Croatia, die in 2021 een campagne startte om het achterlaten van dieren strafbaar te stellen. Met 80 procent steunde een ruime meerderheid in Kroatië deze campagne. Animal Friends Croatia is erg verheugd met de stappen die het ministerie heeft ondernomen. De organisatie hoopt dat de wetswijziging ook echt een verandering in de houding van Kroaten met zich meebrengt:

“We zijn het ministerie zeer dankbaar dat het onze voorstellen heeft geaccepteerd en daarmee een historische stap voorwaarts heeft gezet in de bescherming van dieren in heel Kroatië, dat overal ter wereld een positief effect zal hebben. Ons doel was om bepalingen op te nemen die een preventieve werking zullen hebben, en nu is het belangrijk dat we allemaal handelen zodat ze in de praktijk worden uitgevoerd.”

De nieuwe strafbepalingen in Kroatië moet mensen dus ook aansporen om dieren vaker te steriliseren. Gemeenten kunnen diereigenaren bovendien aansporen om de dieren te laten chippen, zodat te achterhalen is wie een dier heeft achtergelaten.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius