De grootste exporteur van legaal, antiek ivoor, het Verenigd Koninkrijk, bekijkt de mogelijkheden om een algemeen verbod in te stellen voor deze handel. Mogelijk wordt wel een uitzondering gemaakt voor de verkoop van ivoren voorwerpen van ‘artistiek, cultureel of historisch belang.’ In de loop van het jaar wordt de beslissing van het kabinet verwacht. Virginia McKenna van Born Free Foundation heeft de BBC verzocht om desondanks in het populaire programma Antiques Roadshow helemaal geen ivoor meer te tonen.

antiek ivoor
Born Free Foundation verzoekt programma Antiques Roadshow geen antiek ivoor meer te tonen | Fotocredit: Tobi Roaming Africa via Compfight cc

Momenteel is de handel in ivoor van na 1947 verboden in het Verenigd Koninkrijk (net als in Nederland en de rest van de wereld). Ivoor, gewoonlijk in bewerkte vorm, van voor 1947 is legaal, en het Verenigd Koninkrijk is hiervan de grootste exporteur. Tussen 2010 en 2015 werden meer dan 36.000 ivoren voorwerpen verkocht, aan China en Hong Kong. De huidige legale handel in oud ivoor stimuleert de vraag en fungeert als dekmantel voor witwaspraktijken. Echtheidscertificaten worden vervalst om aan te tonen dat ivoren voorwerpen antiek, en dus legaal, zijn.

Bevolking staat achter verbod
De Britse overheid denkt er nu over ook dit antieke ivoor te verbieden, zoals in oktober te lezen was op Animals Today, met een uitzondering voor oude muziekinstrumenten, voorwerpen van grote historische waarde en producten waarin een heel klein beetje ivoor is verwerkt. Uit een recente peiling blijkt dat een groot deel van de bevolking achter een algemeen verbod staat en wil dat Michael Gove, staatssecretaris van Milieuzaken van de Conservatieve Partij, dit in gang gaat zetten.

De verwachting is dat de overheid in de loop van het jaar een beslissing zal nemen. Als het verbod doorgaat zullen de meeste ivoren producten geen commerciële waarde meer hebben in het Verenigd Koninkrijk.

Ivoren voorwerpen in antiquiteitenprogramma
Ondanks het op handen zijnde verbod verklaarde Antiques Roadshow van de BBC echter het niet gepast te vinden om helemaal geen ivoren voorwerpen meer te laten zien in het programma. Men gaf aan dat producten worden uitgekozen vanwege hun culturele en creatieve betekenis en alleen getoond worden als zulke objecten legaal zijn onder het CITES-verdrag. Organisatie Born Free heeft de BBC gevraagd dit standpunt te herzien. Virginia McKenna:

“Met de invoering van het voorgestelde verbod zal het Verenigd Koninkrijk strengere maatregelen nemen dan die zijn gespecificeerd onder het CITES-verdrag. De BBC moet beslist de Britse regelgeving volgen en daarnaast de groeiende bewustwording uitdragen dat er een einde moet komen aan de handel in ivoren voorwerpen als we willen dat er een toekomst is voor olifanten. Ik dring er daarom bij de Antiques Roadshow op aan om de gevolgen van dit beleid te herzien, naar het grotere geheel te kijken en af te stappen van de bekrompen fascinatie voor antiquiteiten tegen elke prijs.”

Heroverweging BBC
De BBC heeft Born Free in een reactie laten weten het besluit om ivoren objecten te tonen in Antiques Roadshow te heroverwegen.

“In het licht van de recente ontwikkelingen in het VK en China met betrekking tot de handel in antiek ivoor, is Antiques Roadshow momenteel aan het beoordelen op welke manier het programma in de toekomst om zal gaan met antieken voorwerpen die mensen voor taxatie meenemen.”

Ivoor inleveren
Mensen in het Verenigd Koninkrijk die nog ivoren voorwerpen in hun bezit hebben en hier vanaf willen, kunnen deze tot en met 28 februari inleveren bij Born Free. De organisatie zorgt ervoor dat de objecten vernietigd worden.

Enorme daling olifanten
Jaarlijks worden naar schatting zo’n 20.000 Afrikaanse olifanten door stropers gedood voor hun ivoor. De populatie is de afgelopen eeuw gigantisch gedaald, van zo’n 5 miljoen dieren naar minder dan 500.000.

Bron: Born Free ©Animals Today Angelique Lagarde