Als gevolg van het vele stropen worden er steeds meer Afrikaanse olifanten zonder slagtanden geboren. Stropers jagen op de olifanten met de grootste slagtanden hierdoor blijven de olifanten die kleine of geen slagtanden hebben over. Wanneer deze dieren samen jongen voortbrengen geven zij hun genen door, dus worden er olifanten geboren zonder slagtanden. De zwakkere olifanten zijn in dit geval de overwinnaars, omdat ze niet van waarde zijn voor de stropers.

slagtanden
Steeds meer olifanten worden geboren met kleinere slagtanden of zelfs helemaal zonder | © Burrard-Lucas Wildlife Photography

De Afrikaanse olifant leeft ten zuiden van de Sahara. In sommige gebieden heeft 98 procent van de vrouwelijke olifanten geen slagtanden. Vroeger was dit percentage aanzienlijk lager; tussen de 2 en 6 procent. Bijna een derde van de olifanten in Afrika is gestroopt in de afgelopen tien jaar. Tussen 2007 en 2014 zijn zo’n 144.000 olifanten gedood door stropers. Alles om aan de vraag naar ivoor in Azië te kunnen voldoen. De wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar de populatie van de olifanten hebben zelfs olifanten waargenomen die hun slagtanden probeerde te verbergen.

Als de trend zich door zet zijn er straks dan alleen nog maar Afrikaanse olifanten zonder slagtanden. Tijdens de burgeroorlog in Mozambique tussen 1977 en 1992 is 90 procent van de olifanten gedood. Nadat de oorlog voorbij was en de stroperij onder controle had 50 procent van de vrouwelijke olifanten geen slagtanden. Van de vrouwelijke olifanten die na de oorlog zijn geboren heeft 30 procent geen slagtanden, met andere woorden; er is sprake van een daling van het aantal olifanten zonder slagtanden. Maar de toekomst zal ons moeten leren of er met het verstrijken van de tijd ook weer meer Afrikaanse olifanten met slagtanden zijn.

Ideale situatie?
In het Addo Elephant National Park in Zuid-Afrika heeft 98 procent van de vrouwelijke olifanten geen slagtanden. Toen het park begin jaren ’30 werd opgericht waren er nog maar elf olifanten in leven nadat al hun soortgenoten door stropers waren gedood. Vier van de acht overgebleven vrouwtjes had geen slagtanden. Uit onderzoek uit 2008 blijkt dat de olifanten die nog wel slagtanden hadden, kleinere slagtanden hadden dan een eeuw daarvoor. De slagtanden zijn ongeveer de helft kleiner geworden.

Alhoewel het niet hebben van slagtanden de olifanten beschermd tegen stropers is dit geen ideale situatie voor de olifanten. De olifant heeft zijn slagtanden nodig om te graven, te vechten, bomen te verplaatsen en voor seksuele vertoning.

In een poging om te voorkomen dat olifanten met grote slagtanden straks niet meer op deze planeet rondlopen hebben onderzoekers het zaad van olifanten met grote slagtanden ingevroren zodat er in de toekomst weer meer olifanten met grote slagtanden geboren kunnen worden.

Bron ©PiepVandaag.nl Lianne Raat