Circa 105.000 vleeskuikens worden afgemaakt op een bedrijf in het Friese Minnertsga, gemeente Waadhoeke. Op het pluimveebedrijf is vogelgriep vastgesteld en het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de 105.000 dieren op de besmette locatie afgemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

vleeskuikens vergast in Minnertsga
Vogelgriep: 105.000 vleeskuikens vergast in Minnertsga

In de 1 kilometer zone rond het besmette bedrijf zijn geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometerzone bevinden zich 2 andere vleeskuikenbedrijven van dezelfde eigenaar, maar met gescheiden bedrijfsvoering. Deze bedrijven zullen door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden ze de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Vooralsnog wordt dus nog niet preventief ‘geruimd’. In de 10 kilometerzone rond het bedrijf in Minnertsga liggen nog eens 10 andere pluimveebedrijven, waarvoor per direct een vervoersverbod geldt.
.

Karen’s blog: Zoveelste ‘ruiming’ een feit, het roer moet om!

.
Even leek de vogelgriep geluwd, maar nu de nazomer aanstaande is wordt gevreesd dat de vogelgriep hier voortaan jaarrond aanwezig is en niet meer weggaat. Vaccinatie wordt daarom steeds vaker genoemd als middel, maar daarvoor zullen de exportregels aangepast moeten worden. Ook is de ziekte aanleiding voor minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om tot een een heroverweging te komen van de pluimveedichtheid in de Gelderse Vallei, bijvoorbeeld rond Barneveld, waar veel kippenbedrijven zitten.

Bron:

Vogelgriep, ziekte in een verziekte industrie

©AnimalsToday.nl