Voor het eerst in duizenden jaren lopen er weer wilde bizons rond in het Verenigd Koninkrijk. Iets meer dan een week geleden zijn drie van de vriendelijke reuzen vrijgelaten in een natuurgebied vlakbij Canterbury. De hoop is dat het natuurlijke gedrag van de kudde een dicht commercieel dennenbos om zal gaan vormen tot een levendig natuurlijk bosgebied.

wilde bizons
Wilde bizons keren terug naar VK | Foto: Pixabay

De Europese bizon is het grootste landdier van het continent – stieren kunnen wel een ton wegen. De soort is een eeuw geleden in het wild uitgestorven. De bizon herstelt zich nu langzaam door herintroductieprojecten in heel Europa.

“Natuurlijke ingenieurs”

Het Wilder Blean-project heeft als doel te onderzoeken hoe goed de bizons kunnen fungeren als natuurlijke “ingenieurs van het ecosysteem” en de wilde flora en fauna in het gebied kunnen herstellen.

Hun voorliefde voor schors zal er waarschijnlijk toe leiden dat sommige bomen gaan afsterven en openingen in de begroeiing zullen ontstaan waardoor licht op de bosbodem kan vallen. De dieren rollen daarbij ook graag in stofbaden, wat voor meer open terrein zal gaan zorgen. Bovendien verzamelen ze zaden wanneer ze door het bos bewegen, en verspreiden deze vervolgens langs de route. Dit alles moet nieuwe planten, insecten, hagedissen, vogels en vleermuizen in staat stellen om zich te herstellen.

Het VK is een van de meest verarmde landen op het gebied van natuur ter wereld en heeft de hulp van de bizon dus hard nodig.

Hulp bij klimaatcrisis

Een natuurlijker bos zou bovendien ook meer koolstof moeten absorberen en zo de klimaatcrisis helpen aanpakken.

“Het herstel van natuurlijk functionerende ecosystemen is een vitaal en goedkoop middel om de klimaatcrisis aan te pakken”, aldus Evan Bowen-Jones, CEO van Kent Wildlife Trust.

“Wij willen dat Wilder Blean het begin wordt van een nieuw tijdperk voor natuurbehoud in het Verenigd Koninkrijk. We moeten een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we natuurlijke landschappen herstellen, door minder te vertrouwen op menselijk ingrijpen en meer op natuurlijke ingenieurs zoals bizons, everzwijnen en bevers.”

Lopend experiment

De drie bizons komen uit wildparken waar ze meer menselijke interactie gewend waren en minder ruimte hadden om vrij rond te lopen: een ouder vrouwtje uit het Highland wildpark in Schotland, die de matriarch van de kudde zal worden, plus twee jonge vrouwtjes uit het Fota wildpark in Ierland. Half augustus komt er een jonge stier uit Duitsland bij. Wiens aankomst werd vertraagd door complicaties bij de invoer in verband met Brexit.

In het begin zullen de vrouwtjes een dubbel omheind gebied van vijf hectare hebben om te verkennen, maar dit zal toenemen tot 50 hectare wanneer de stier arriveert. Uiteindelijk zullen de dieren toegang hebben tot 200 hectare.

De bizons zullen bovendien binnenkort gezelschap krijgen van andere grazende dieren, waaronder Exmoorpony’s, wilde varkens ‘uit de ijzertijd’ en Longhorn-runderen. Hun natuurlijke gedragingen zullen ook bijdragen aan het creëren van een levendig bosgebied. De impact van deze herintroducties gaat op lange termijn nauwlettend in de gaten worden gehouden. Onder meer door het nemen van bodemmonsters, het onderzoeken van de vegetatiestructuur en het monitoren van ongewervelden, vogels en zoogdieren.

Inspiratie opgedaan in NL

De rangers die betrokken zijn bij het project hebben hiervoor tijd doorgebracht in het Kraansvlak, een duingebied in Noord-Holland. Hier is al eerder een kudde Europese bizons succesvol geherintroduceerd in een gebied van 330 hectare. Dit Nederlandse project gaf een optimistisch beeld van de overlevingskansen van de bizon in het wild.

In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland kunnen mensen nu vrij wandelen door een gebied dat wordt bewoond door 14 wilde bizons. Hierbij hebben zich nooit gevaarlijke incidenten voorgedaan.

Genetische diversiteit zeer belangrijk

De rangers verwachten dat de bizons zich zullen gaan voortplanten, waarbij elk vrouwtje één kalf per jaar kan voortbrengen. In de toekomst hopen zij bizons te kunnen leveren aan andere soortgelijke projecten in het VK en dieren uit te wisselen in heel Europa. Eind maart 2022 zijn ook al vijf Europese bizons van de kudde van het Kraansvlak in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland naar Spanje geëxporteerd.

Alle 7.000 bizons die in Europa leven stammen af van slechts 12 dierentuindieren, en de soort is nog steeds geclassificeerd als gevoelig (‘Near Threatened’), dus het maximaliseren van de genetische diversiteit is zeer belangrijk.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee